เครื่องตรวจหารอยบกพร่องด้วยกระแสไหลวน “FTS-eddy1” ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องตรวจหารอยบกพร่องด้วยกระแสไหลวน “FTS-eddy1”

เครื่องตรวจหารอยบกพร่องด้วยกระแสไหลวน “FTS-eddy1”

ตรวจหาชิ้นงาน NG ทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบ100 %ของชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ

◆◇◆สามารถรองรับการทดลองตัวอย่าง มีการให้ยืมเครื่องสาธิต◆◇◆

FTS-eddy1เป็นเครื่องคัดแยกวัสดุโลหะ เหมาะอย่างยิ่งในการแยกระดับความแข็งว่าดีหรือไม่ดี และ คัดแยกความแตกต่างของวัสดุ คัดแยกรูปทรงและขนาด โดยใช้วิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
แม้แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย ให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
เมื่อประกอบเข้ากับอุปกรณ์ขนย้าย อุปกรณ์คัดแยก ฯลฯ สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ (ตรวจสอบโดยไม่ใช้คน)

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.fts-web.jp/

ธุรกิจเป้าหมาย

เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม 

ข้อมูลบริษัท

FTS., Ltd FTS., Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【จุดเด่น】
■ สามารถวัดความไวสูง ความแม่นยำสูงด้วยวิธีเปรียบเทียบกับ Master Coil และ Test Coil ที่เตรียมไว้
ผลการวัดตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมด ถูกจัดเก็บไว้บนหน้าจอ สามารถตรวจสอบการกระจายของข้อมูลได้
■ ข้อมูลการวัด ปรากฏที่หน้าจอแบบReal Time สามารถตรวจสอบการนับ OK/NG ได้
■ ด้วยการตรวจสอบการกระจายของข้อมูล สามารถทำการแก้ไขมาตรฐานการควบคุมของผลิตภัณฑ์ได้
■ สามารถควบคุมการทำงานระยะไกล แสดงผลการวัด บันทึกข้อมูล และพิมพ์ ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC
■ สามารถเปลี่ยนความถี่(Hz) การวัดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่จะทำการวัด
■ การปรับระยะและการปรับสมดุล สามารถทำได้ง่ายแบบอัตโนมัติ
■ เก็บบันทึกผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด 9 รูปแบบ สามารถตรวจวัดด้วยการควบคุมการทำงานแบบ One Touch
■ ด้วยการควบคุมการทำงานที่ง่ายดาย จึง เหมาะอย่างยิ่งกับหน้างานการผลิต
■ ตัดสิน OK/NG ด้วยโคมไฟ LED และเสียงออด

ตัวอย่างการนำไปใช้

● คัดแยกความแข็งหลังการอบชุบโลหะด้วยความร้อน และการคืนตัว (Quenching and Tempering)
● คัดแยกความแข็งหลังการอบชุบโลหะด้วยความร้อนความถี่สูง และการอบชุบโลหะด้วยความร้อนโดยการเติมคาร์บอน (สามารถแยกแยะความลึกชั้นผิวแข็งได้)
● คัดแยกความแข็งพื้นผิว (Decarburization, Acetylation ฯลฯ)
● ตรวจสอบและคัดแยกวัตถุดิบ (คัดแยกความแตกต่างของวัตถุดิบ และความแตกต่างของส่วนผสมทางเคมี เป็นต้น)
● ตรวจสอบรูปทรง และขนาด

แคตตาล็อก

เครื่องตรวจหารอยบกพร่องด้วยกระแสไหลวน “FTS-eddy1”

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP