Concrete Test Hammer “Digi Schmidt/Original Schmidt [N/NR/L/LR]” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Concrete Test Hammer “Digi Schmidt/Original Schmidt [N/NR/L/LR]”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • [เครื่องทดสอบความแรงการบีบอัดคอนกรีต] ซีรีส์ Schmitt Hammer [เครื่องทดสอบความแรงการบีบอัดคอนกรีต] ซีรีส์ Schmitt Hammer
    • แคตตาล็อก

    [ถ้าต้องการคาดคะเนความแรงคอนกรีตโดยไม่ต้องทำลาย ให้นึกถึง Schmitt Hammer] นำค้อนไปทุบคอนกรีตและความสูงที่ดีดกลับ (แรงดีดกลับ : ค่า R) ของค้อนเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาคาดคะเนความแรงการบีบอัด เป็นวิธีการตรวจสอบโดยไม่ต้องทำลาย ที่สามารถตรวจสอบได้โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับวัตถุที่ตรวจ นอกจากนำมาใช้กับคอนกรีตแล้ว ยังนำมาคาดคะเนความแรงของหินได้อีกด้วย <ซีรีส์ Schmitt Hammer> ■ Digi Schmidt แบบ ND (สำหรับคอนกรีตทั่วไป) ■ Schmitt Hammer แบบ N และ NR (สำหรับคอนกรีตทั่วไป) ■ Schmitt Hammer แบบ L และ LR (สำหรับคอนกรีตน้ำหนักเบาและม้วนกระดาษ) ■ Schmitt Hammer แบบ PT (สำหรับคอนกรีตน้ำหนักเบาและบอร์ดยิปซั่ม) ■ Rock Hammer (สำหรับแผ่นหิน) ■ Silver Schmitt แบบ N และ NR (สำหรับคอนกรีตทั่วไปและคอนกรีตน้ำหนักเบา) ※โปรดระวังผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ Schmitt Hammer

ข้อมูลบริษัท

FTS., Ltd FTS., Ltd
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP