เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษ, ฟิล์ม “FTS-Roll Tester1” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษ, ฟิล์ม “FTS-Roll Tester1”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษและฟิล์ม “FTS-Roll Tester1” เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษและฟิล์ม “FTS-Roll Tester1”
    • แคตตาล็อก

    ◆◇◆สามารถรองรับการทดลองตัวอย่าง และให้ยืมเครื่องสาธิต◆◇◆ FTS-Roll Tester1เป็น“เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษและฟิล์ม” โดยใช้วิธีประเมินระดับการกระดอนกลับ (Rebound degree method) ที่ผ่านมา เรามักจะพึ่งประสาทสัมผัสของพนักงานตรวจสอบเป็นส่วนใหญ่ด้วย “วิธีใช้เสียงเคาะ” (วิธีเคาะพื้นผิวม้วนและฟังเสียงนั้นด้วยหู) ทำให้ไม่สามารถควบคุมค่าตัวเลข (ปริมาณที่กำหนด)คุณภาพได้ FTS-Roll Tester1 สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย แม้แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการวัด และได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง ผลการตรวจสอบ เป็นค่าตัวเลขด้วยหลักการเฉพาะที่บริษัทฯ คิดค้นขึ้นเอง ช่วยในการควบคุมคุณภาพได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลบริษัท

FTS., Ltd FTS., Ltd
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP