OMI WEIGHING MACHINE INC.『OMI ระบบเทคโนซอร์ทติ้ง』 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

OMI WEIGHING MACHINE INC.『OMI ระบบเทคโนซอร์ทติ้ง』

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • OMI ระบบเทคโนซอร์ทติ้ง OMI ระบบเทคโนซอร์ทติ้ง
    • แคตตาล็อก

    『OMI ระบบเทคโนซอร์ทติ้ง』เป็นระบบข้อมูลที่ควบคุมประวัติการเพาะปลูกในแต่ละสวน และยังเป็นระบบที่ช่วยซัพพอร์ตชาวสวนทุกคนให้สามารถเพาะปลูกผลไม่ได้อย่างสบายใจ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามมาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อค

ข้อมูลบริษัท

OMI WEIGHING MACHINE (THAILAND ) CO.,LTD. OMI WEIGHING MACHINE (THAILAND ) CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP