เครื่องปลดฉุกเฉิน (ชุด ERS) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องปลดฉุกเฉิน (ชุด ERS)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • เครื่องปลดฉุกเฉิน (ชุด ERS) ชนิดวาล์วบอล เครื่องปลดฉุกเฉิน (ชุด ERS) ชนิดวาล์วบอล
  • แคตตาล็อก

  เครื่องปลดฉุกเฉิน เป็นระบบที่ทำงานเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อัคคีภัย ซีนามิ การเคลื่อนไหวอย่างรุ่นแรงของ Tangerจากลมกระโฉกแรงหรือการทะเลแปรปรวนโดยแขนโหลดดิ้งจะปลดออกจาก Tangerด้วยวิธีปลอดภัยในระยะเวลาสั้นไม่กี่วินาที

 • เครื่องปลดฉุกเฉิน (ชุด ERS) ชนิดวาล์วผีเสื้อ เครื่องปลดฉุกเฉิน (ชุด ERS) ชนิดวาล์วผีเสื้อ
  • แคตตาล็อก

  เครื่องปลดฉุกเฉิน เป็นระบบที่ทำงานเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อัคคีภัย ซีนามิ การเคลื่อนไหวอย่างรุ่นแรงของ Tangerจากลมกระโฉกแรงหรือการทะเลแปรปรวนโดยแขนโหลดดิ้งจะปลดออกจาก Tangerด้วยวิธีปลอดภัยในระยะเวลาสั้นไม่กี่วินาที

ข้อมูลบริษัท

Tokyo Boeki Engineering Co., Ltd. Tokyo Boeki Engineering Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP