Daiichi Bussan Co., Ltd. COMPANY PROFILE แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Daiichi Bussan Co., Ltd. COMPANY PROFILE

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • แนะนำบริษัท  Daiichi Bussan Co., Ltd. แนะนำบริษัท Daiichi Bussan Co., Ltd.
    • แคตตาล็อก

    บริษัท Daiichi Bussan จำกัด เป็นบริษัทที่มีแกนหลัก 3 แกน ได้แก่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์เคมี ฝ่ายเครื่องจักรมาตรวัด และ ฝ่ายดัดแปลงเครื่องจักรชนิดละเอียด ช่วยพัฒนากิจการเข้าถึงแหล่ง ด้วยพื้นฐานความสามารถทางเทคโนโลยีและข่าวสารข้อมูลล้ำเลิศที่มีความเฉพาะด้าน เข้ากับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มิอาจตั้งตัวได้ทัน แต่ละฝ่ายของเราจะให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งกว่า

ข้อมูลบริษัท

Daiichi Bussan Co., Ltd. Daiichi Bussan Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP