รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

OBARI CO., LTD.

OBARI CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การขายอุปกรณ์ความปลอดภัยจากการก่อสร้าง การผลิตป้าย แปรรูปไม้ ผลิตภัฑ์โครงการ (ผลิตภัฑ์การพัฒนา) การขายวัสดุก่อสร้างการโยธาทั้วไป

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ OBARI CO., LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของOBARI CO., LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของOBARI CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

0900001

พื้นที่/ประเทศ

Hokkaido, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

北見市小泉384-4

TEL

FAX

0157-31-1776

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://www.obari.co.jp/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

OBARI CO., LTD.

ที่อยู่

384-4, Koizumi, Kitami-shi, Hokkaido, 090-0001, Japan

URL

http://www.obari.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ OBARI CO., LTD. ได้

PAGE TOP