กลุ่มกิจการเครือ『SHIRAKAWA Sokeizai VALLEY』 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

กลุ่มกิจการเครือ『SHIRAKAWA Sokeizai VALLEY』

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • กลุ่มกิจการเครือ『SHIRAKAWA Sokeizai VALLEY』 กลุ่มกิจการเครือ『SHIRAKAWA Sokeizai VALLEY』
    • แคตตาล็อก

    『SHIRAKAWA Sokeizai VALLEY』เป็นกลุ่มกิจการของอุตสาหกรรมวัสดุหล่อขึ้นรูปที่ตั้งอยู่ในละแวกขอบเขตเมืองชิระกะวะ จังหวัดฟุกุชิมะ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าวัสดุโลหะครบวงวจรก็ได้ เราจัดจำหน่ายชิ้นส่วนสำเร็จที่นำเอาวัสดุที่ได้จากการหล่อ・ตีขึ้นรูป・หล่อด้วยแม่พิมพ์ไดแคสท์ มาเข้ากระบวนการทางความร้อน・แปรรูป และนำข้อดีประโยชน์อื่นๆมาใช้ผลิตในเขตพื้นที่ใกล้เคียงรอบข้าง โดยเราจัดหาชิ้นส่วนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทั้งในประเทศ・ต่างประเทศ ●สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

ข้อมูลบริษัท

CAST CO., LTD. CAST CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP