「Mimamotte」 เครื่องจับเวลาที่ใช้สำหรับเฝ้าดู แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

「Mimamotte」 เครื่องจับเวลาที่ใช้สำหรับเฝ้าดู

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • 「Mimamotte」 เครื่องจับเวลาที่ใช้สำหรับเฝ้าดู 「Mimamotte」 เครื่องจับเวลาที่ใช้สำหรับเฝ้าดู
    • แคตตาล็อก

    ทำให้ผู้สูงอายุที่พักอยู่คนเดียวและผู้คนรอบข้างเกิดความสบายใจ สามารถใช้ Mimamotte ได้ในเวลานาน และรู้ได้ว่าไม่ได้เปิดประตูโถงหน้า นอกจากนี้ ข้างบ้านหรือผู้ดูแลสามารถรับรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าไปดูภายในห้อง 【ลักษณะพิเศษ】 ○ เป็นนาฬิกาจับเวลาที่ใช้เฝ้าดูซึ่งติดตั้งอยู่ข้างนอกโถงหน้า ○ ติดตั้งง่าย แสดงเวลาขณะกำลังปิดประตูและจับดูจำนวนวัน ○ รู้ว่าประตูโถงหน้าไม่ได้เปิดเป็นเวลานานๆ ได้ในชั่วพริบตา → ข้างบ้านหรือผู้ดูแลสามารถรับรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าไปดูภายในห้อง ○ แค่ติดตั้งไว้เฉยๆ! เพียงแค่นี้ก็พร้อมในการเฝ้าดูได้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุที่พักอยู่คนเดียวและผู้คนรอบข้างเกิดความสบายใจ รายละเอียดสามารถสอบถามหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อกได้

ข้อมูลบริษัท

ASAHI ENGINEERING & TRADING CO., LTD. ASAHI ENGINEERING & TRADING CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP