รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Green TALK

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • บริการเฝ้าดูและควบคุมพลังงาน『GreenTALK(กรีนทอร์ค)』 บริการเฝ้าดูและควบคุมพลังงาน『GreenTALK(กรีนทอร์ค)』
    • แคตตาล็อก

    บริการเฝ้าดูและควบคุมพลังงานที่สามารถควบคุมทั้งหมดได้ โดยทำให้มองเห็นถึงปริมาณการใช้พลังงาน รวบรวมและเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมจากเซนเซอร์แต่ละตัว ทำพลังงานให้มองเห็นได้เช่นการทำเป็นกราฟในลักษณะต่างๆ สนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการทำมาตรการลดการใช้พลังงาน หรือ มองภาพการทำงานของเครื่องจักรให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว สามารถเพิ่มผลของมาตรการด้านการประหยัดพลังงานให้ได้ถึงระดับสูงสุดจากการวัดที่ถูกต้อง, รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, ตั้งมาตรการ

ข้อมูลบริษัท

บริษัทไซโก โซลูชั่นส์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไซโก โซลูชั่นส์(ประเทศไทย) จำกัด
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP