รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Asey Kogyo Co., Ltd.

Asey Kogyo Co., Ltd.

หากเป็นฉลากบอกอุณหภูมิ ให้ไปที่ Asey Kogyo Co.,Ltd Asey Kogyo Co.,Ltd ได้เตรียม Thermo Color Sensor ขนาดต่าง ๆให้ท่านได้เลือกซื้อ

เนื้อหาของกิจการ

พัฒนา, ผลิต และจำหน่าย Function Indicator, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Asey Kogyo Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของAsey Kogyo Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

นโยบายพื้นฐาน(ปรัชญา)ของบริษัทคือ สิ่งที่พวกเราคิดว่าดี ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าจะเข้าใจได้ แต่ต้องตอบโจทย์ให้ตรงกันกับ “ยุดสมัย” “สังคม” กล่าวคือ“ลูกค้า” กับ “สิ่งที่ต้องการ” ต้องตรงกัน , ยึด”การค้าขาย” ของ “จำนวนเท่าไหร่” เป็นกฎเกณฑ์ , จง”ภูมิใจ” กับสิ่งที่ “ผลิต” และคิด “ในทิศทางที่สามารถทำได้ ( ความคิดแบบ Hellenists) “

รหัสไปรษณีย์

2430201

พื้นที่/ประเทศ

Kanagawa, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

4280-1, Kamiogino, Atsugi-shi,

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1981

เงินลงทุน

92,000,000 JPY

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Asey Kogyo Co., Ltd. ได้

PAGE TOP