ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」 ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」

ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」

ตรวจสอบเพลทพิมพ์สีความเร็วสูงได้ง่ายด้วยการใช้เครื่องสแกนตั้งแต่ขนาด A3 จนถึงขนาด A0/B0

• เหมาะสมที่สุดในการตรวจสอบการพิมพ์ของบัตร สติ๊กเกอร์ และฉลากของอุตสาหกรรมที่ผลิตจำนวนน้อยแต่หลากหลายชนิด
• การเปรียบเทียบภาพที่สแกนมาด้วยกัน การเปรียบเทียบข้อมูลกับภาพ และการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยกันสามารถทำได้
• เมื่อพิมพ์กระดาษหลายขนาด เพียงแค่ตั้งหน้าหลักที่ใช้ได้ไว้ 1 แบบก็จะสามารถตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ
• ตั้งค่าการตรวจได้ง่าย ใครก็ทำได้ ด้วยหน้าจอปฏิบัติงาน NEO(NVS Easy Operation)
• การตรวจสอบทุกด้านของแผ่นชีทสี A3 ทำตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ใน 30 วินาที ~1 นาที
• ตรวจพบจุดขาด รูเข็ม รอยเปรอะ ตัวหนังสือแตก มีสิ่งแปลกปลอม สกปรก จุดสีด่าง
• วัดการเคลื่อนของตำแหน่ง ตำแหน่งที่พิมพ์ การเหลื่อมของสี ตำแหน่งฉลาก การเคลื่อนของแนวอักษร
• ความสามารถในการจำแนกการตรวจ สามารถเลือกระดับความละเอียดได้เป็น 600dpi、300dpi、200dpi
• ทำตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ อ่านและแสดงข้อมูลส่วนพิมพ์อักษรแบบปรับได้ อาทิ OCR(การจดจำตัวอักษร) ของส่วนพิมพ์อักษรแบบปรับได้กับการตรวจสอบคุณภาพส่วนพิมพ์อักษรแบบคงที่, ตรวจสอบการเรียงหมายเลข, บาร์โค้ด, บาร์โค้ด2D เป็นต้น จนถึงการตรวจวินิจฉัยบาร์โค้ด (ตัดสินเกรด)

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ  อุปกรณ์การแพทย์  ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า

ข้อมูลบริษัท

Navitas (Thailand) Co.,Ltd. Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」

ข้อกำหนดพื้นฐาน
・ชนิดเครื่องสแกนเครื่องสแกนสี A4/A3/A1/A0/B0
・ความสามารถในการจำแนก ระดับความละเอียด 600dpi(42.3μm/จุดภาพ), 300dpi(84.7μm/จุดภาพ), 200dpi(127μm/จุดภาพ)
・วิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบ
 ‐ เปรียบเทียบภาพสแกนของสิ่งพิมพ์เป้าหมายการตรวจที่พิมพ์ออกมากับภาพสแกนหลักที่ใช้ได้
 ‐ เปรียบเทียบภาพสแกนของสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ออกมากับข้อมูลการออกแบบอาร์ตเวิร์ค
 ‐ เปรียบเทียบข้อมูลการออกแบบด้วยกัน(PDF ด้วยกัน, PDF กับ TIFF เป็นต้น)
・วิธีการตรวจสอบการพิมพ์หลายขนาดกระดาษ
 ‐ เลือกตั้งค่า 1 ขนาดกระดาษเป็นหลัก แล้วจะตรวจทุกชิ้นส่วนแบบหลายขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
・เวลาตรวจสอบเวลาตรวจสอบแผ่นชีทสี A3ประมาณ 15 วินาที ~1 นาที (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจำแนก และเนื้อหาการตรวจสอบ)
・ตัวประมวลผลภาพNavitas Checker Flex
・เครื่องมือตั้งค่าการตรวจสอบNEO(NVS Easy Operation)
・เลือกได้ 5 ระดับชั้นในการกำหนดระดับการตรวจสอบ (เข้มงวด, ค่อนข้างเข้มงวด,ปกติ, ค่อนข้างหยาบ, หยาบ)
  ※เงื่อนไขแต่ละการตรวจสอบ ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้
  ※สามารถตั้งค่าเงื่อนไขระดับความเที่ยงตรงของการตรวจสอบได้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามตัวอักษรที่พิมพ์ หรือตำแหน่งที่กำหนดไว้

แคตตาล็อก

ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP