รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ENEOS (Thailand) Ltd.

ENEOS (Thailand) Ltd.

จำหน่าย “NS Clean” สารใช้ทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดในการทดแทนตัวทำละลายคลอรีนโบรมีน ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาด และ มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาของกิจการ

・จำหน่าย “NS Clean” สารทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูง คำนึงถึงประสิทธิภาพการทำความสะอาด และ มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อม
→ เหมาะสมที่สุดในฐานะเป็นสารทำความสะอาดที่ทดแทนสารทำความสะอาดประเภทโบรมีน และสารทำละลายประเภทคลอรีน เช่น "Trichlorethylene" และ "Methylene Chloride"

【ลักษณะเด่นของ NS Clean】
■ ประสิทธิภาพการล้างทำความสะอาดที่ทรงพลัง
ให้ประสิทธิผลการล้างที่ยอดเยี่ยมด้วยระยะเวลาสั้น
■ ลดระยะเวลาในการทำงานด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการทำให้แห้ง
ขอบเขตจุดเดือดแคบ, มีคุณสมบัติทำให้แห้งดีเยี่ยม, ลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง
■ มีคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
สามารถนำกลับมากลั่นซ้ำใหม่ได้ ความสูญเสียมีน้อย สามารถรักษาคุณภาพให้มีความเสถียรได้ตลอดเวลา
ควบคุมน้ำยาให้คงคุณภาพได้ง่าย ด้วยการนำกลับมากลั่นซ้ำ
■ อายุการใช้งานนาน วางใจในการใช้ซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นวัตถุที่มีเสถียรภาพทั้งทางเคมี และความร้อน, อายุการใช้งานนาน
สามารถวางใจในการกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการทำความสะอาดโดยหลักการควบแน่นหรือวิธีการกลั่น

อื่น ๆ ...
・ประสิทธิภาพล้างทำความสะอาดดีเยี่ยมในน้ำมันแปรรูปโลหะ
・ไม่ทำให้โลหะเกิดสนิม
・มีคุณสมบัติย่อยสลายทางชีวภาพสูงในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

◎โปรดสอบถามรายละเอียด

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของENEOS (Thailand) Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของENEOS (Thailand) Ltd.

เค้าโครงบริษัท

ภายในความพยายามจัดการเชิงรุกกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก บริษัทมีความคืบหน้าในการมุ่งนำระบบจัดการ “Green Procurement” การจัดซื้อจัดหาสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล “ISO14001" ของการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละอุตสาหกรรม
ถึงแม้จะอยู่ในสาขาธุรกิจล้างทำความสะอาด ก็ไม่มีการยกเว้น
การเจาะจงสาร CFCs และ 1,1,1-Trichloroethane ที่ต้องมีการยกเลิกใช้ทั้งหมด และ สารทำละลายประเภทคลอรีนอื่น ๆ "Trichlorethylene" และ "Methylene Chloride" เป็นต้น ซึ่ง เป็นวัตถุอันตรายและบั่นทอนสุขภาพของมนุษย์ ทำให้มีการออกกฎข้อบังคับด้วย เช่น พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางอากาศ

นอกจากนี้ สารที่ระบุในกฎหมาย PRTR (ขึ้นทะเบียนการปล่อยและเคลื่อนย้ายภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม) ทำให้ผู้ประกอบในทุกอุตสาหกรรม ได้ออกนโยบายลดปริมาณการใช้ลงอีกด้วย
“NS Clean” สารทำความสะอาดระบบไฮโดรคาร์บอน ได้ถูกพัฒนาในแนวคิด “เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของมนุษย์และโลก” ในฐานะที่เป็นสารทำความสะอาดที่ตอบสนองความต้องการในยุคสมัยเช่นนี้ ได้รับเสียงตอบรับอย่างสูงในสาขาอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ที่เป็นสารทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการทำงาน

นอกจากระบบการทำล้างความสะอาด ที่ทดแทนด้วย “NS Clean”แล้ว ด้วยผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เราจะให้การสนับสนุนด้วยบริการเทคโนโลยีอย่างละเอียดตั้งแต่ด้าน ซอฟท์ ไปจนถึง ด้านฮาร์ด

รหัสไปรษณีย์

10330

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

19th Fl., Unit 1905-07, 22th Fl., Unit 2204 Athenee Tower, Wireless Road, Lumpini Pathumwan

TEL

FAX

+66(0)2168-8279-80

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.nsclean.jp/english/

สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย

SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
90 CW Tower A, Unit A2604, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District
TEL:+66-2-645-2055

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

ENEOS Corporation

ที่อยู่

1-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8161 Japan

URL

https:www.noe.jxtg-group.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ENEOS (Thailand) Ltd. ได้

PAGE TOP