NISHITO SPRING MFG. & CO., LTD. Company Profile 【Japanese】 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

NISHITO SPRING MFG. & CO., LTD. Company Profile 【Japanese】

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • แนะนำกิจการ บริษัท NISHITO SPRING MFG. & CO., LTD. แนะนำกิจการ บริษัท NISHITO SPRING MFG. & CO., LTD.
    • แคตตาล็อก

    ดำเนินการผลิตสปริงที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเองกับสินค้าสั่งทำเฉพาะใน「Bane Ha Nishito 」ตั้งแต่ก่อตั้งกิจการมา เทคโนโลยีการแปรรูปเริ่มตั้งแต่ขดลวดผสมที่ใช้โลหะจำรูป, ไททาเนียม・นิกเกิ้ลอัลลอย และเทคโนโลยีกรรมวิธีทางความร้อนที่สามารถจำรูปร่างได้ของบริษัทเรานั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูง เราจะทำหน้าที่เป็นเสมือนที่ปรึกษาด้านสปริง นำเสนอแผนด้วยคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับลูกค้า นำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วกับศักยภาพด้านซอฟต์แวร์มาใช้ ผลิตสินค้าที่ตรงตามความประสงค์ของลูกค้าซึ่งมีหลากหลาย เราให้การซัพพอร์ทครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตสปริงตามการนำไปใช้ที่หลากหลาย ตั้งแต่งานขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่ โดยไม่เกี่ยวว่าจะล็อตเล็กหรือล็อตใหญ่ ※สำหรับรายละเอียด กรุณาดูแค็ตตาล็ฮก หรือติดต่อสอบถาม

ข้อมูลบริษัท

NISHITO SPRING MFG. & CO., LTD. NISHITO SPRING MFG. & CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP