ดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM) ชิ้นส่วนเครื่องจักร ฟิลเตอร์ (186775)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด

เนื้อหาของกิจการ

บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวกรองสแตนเลส โดยการใช้เทคโนโลยี Sintering คือการใช...

ชิ้นส่วนเครื่องจักร ฟิลเตอร์

PAGE TOP