ตะแกรงMesh ตัวกรองไอเสียของรถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตะแกรงMesh ตัวกรองไอเสียของรถจักรยานยนต์

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ตะแกรงMesh ตัวกรองไอเสียของรถจักรยานยนต์

เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในปัจุบัน จะมีปริมาณที่ต่างกันประมาณ1/3 และราคาไม่แพง สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

สามารถขึ้นรูปหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความต้องการของลูกค้า
พัฒนาตะแกรงลวดเผาที่สามารถรักษาอัตราช่องว่าง Metal mesh(MM)ได้สำเร็จ นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการกรองไอเสียอยู่ในระดับเดียวกันกับ Metal honeycomb(MH) ทั้งยังสามารถลดปริมาณลงได้1/2-1/3จึงสามารถช่วยลดต้นทุนได้

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.thaisinteredmesh.com/th

ธุรกิจเป้าหมาย

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  อาหาร・เครื่องดื่ม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM) บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

■ มีประสิทธิภาพสูง
MMเป็นโครงสร้างแบบสามมิติ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองกับก๊าซ ปริมาณที่จำเป็นสำหรับการกรอง 1/2-1/3ของMH

■ สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
สามารถปรับปริมาณให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของก๊าซ และสามาถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการตามค่าแรงดันและค่าของจำนวณเมช

■ ฟังก์ชันการทำงานแบบเอียง
การปรับความเข้มข้นของMM ให้เข้ากัน ทำให้เกิดปฏิกิริยาทำจะดำเนินไปอย่างช้าๆ

ตัวอย่างการนำไปใช้

มีความต้องการอย่างแผร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตร อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงคงทน และมีผลการทดสอบระยะยาวที่ดีเยี่ยม

แคตตาล็อก

ทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้ Sintered Wire Mesh Filters

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP