ดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของOkano Cable Co., Ltd. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของOkano Cable Co., Ltd.

บริษัท Okano Cable สนับสนุนสังคมการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ใช้ในอุปกรณ์สายไฟและภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์ของสายเคเบิ้ลทองแดงคุณภาพสูง ...

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ

PAGE TOP