CADVANCE α3-Design CDM design equipment information management system แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CADVANCE α3-Design CDM design equipment information management system

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • CADVANCE α3-Design CDM ระบบการควบคุมข้อมูลอุปกรณ์การออกแบบ CADVANCE α3-Design CDM ระบบการควบคุมข้อมูลอุปกรณ์การออกแบบ
  • แคตตาล็อก

  เพื่อให้ดำเนินงานได้เหมาะสมที่สุด ด้วยสภาพแวดล้อมการออกแบบทั้งหมด จึงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของsystem integration〜 ◆ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์◆ ทำให้เกิด Library ชิ้นส่วนเพื่อการออกแบบวงจรดิจิตอล ซึ่งเชื่อมโดยทำให้เป็นโครงสร้างข้อมูลตรวจสอบ และการออกแบบ เช่นลักษณะพิเศษที่เป็นไฟฟ้า และโมเดลกาคทำงานเป็นต้น และข้อมูลการผลิตเช่น ข้อมูลจัดซื้อสำหรับการจัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน รูปทรง และเทคนิคการประกอบ(ติด)ชิ้นส่วน  ・Library ชิ้นส่วนโดยรวม ・scalabilityระดับสูง ・Work flowที่ยืดหยุ่น ・การค้นหาdatabase ชิ้นส่วน ・การค้นหา(serch)ชิ้นส่วน และfootprint ・การช่วย(support)variationการออกแบบ ・การขยายฟังก์ชั่น เมื่อนำα3-CDMเข้ามาใช้ ・การขยายฟังก์ชั่นuser(plug-in)

ข้อมูลบริษัท

Art Electronics Co., Ltd. Art Electronics Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP