CADVANCE α3-Design Server concurrent design system แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CADVANCE α3-Design Server concurrent design system

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • CADVANCE α3-Design Server ระบบการออกแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันและประสานร่วมมือกัน CADVANCE α3-Design Server ระบบการออกแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันและประสานร่วมมือกัน
  • แคตตาล็อก

  สามารถทำให้ระยะเวลาการพัฒนาสั้นลงอย่างมาก ด้วยการออกแบบเป็นทีม โดยนักออกแบบหลายคน accessไปที่แผงสายไฟพิมพ์หนึ่งแผ่นในเวลาเดียวกัน〜 ◆ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์◆ ≪ทำให้ช่วงเวลาการออกแบบในแต่ละกระบวนการสั้นลง≫ ・ไม่มีการจำกัดอาณาเขตในการออกแบบ ・เข้าใจสภาพการทำงานในระหว่างนักออกแบบด้วยกัน อย่างreal time ・ไม่มีความจำเป็นในการแบ่งแยก และรวมข้อมูล (data) ・สามารถออกแบบร่วมกันและพร้อมกันตั้งแต่ขั้นตอนการจัดวาง(จัดเตรียม)ชิ้นส่วน ・มีประสิทธิผลในการฝึกฝนอบรม โดยการร่วมมือกันทำงานระหว่างผู้ที่เชี่ยวชาญและผู้ที่เพิ่งเริ่ม ・เนื่องจากเป็นการออกแบบด้วยคนหลายคน จึงช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านจิตใจของแต่ละบุคคล ≪เงื่อนไขในการดำเนินการ≫ ・สามารถ access ได้มากสุด 5 คน ・ สำหรับ Client Software, [α3-Design]และ  [α3-DesignEditor] ใช้ได้ ・α3-DesignEditorสามารถแชร์เฉพาะข้อมูลที่ได้เปิดด้วย3-Designเท่านั้น

ข้อมูลบริษัท

Art Electronics Co., Ltd. Art Electronics Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP