Component mounting support system "PC-MountCAM" แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Component mounting support system "PC-MountCAM"

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ระบบที่ช่วยการติดชิ้นส่วน ระบบที่ช่วยการติดชิ้นส่วน
    • แคตตาล็อก

    ด้วย Platform ของความคิดใหม่ที่มี ข้อมูล(data)การใส่ชิ้นส่วนเป็นหลัก จึงทำให้มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาการเซ็ตติ้ง และการจัดทำ เช่น แบบ และเอกสารสเป็คในการติดชิ้นงาน เป็นต้น เป็นอย่างมาก ■ฟังก์ชั่นเปลี่ยน ข้อมูลที่ใส่ และตารางชิ้นส่วน(BOM) ■แสดงหน้าจอ Gerber・Drill ■ฟังก์ชั่นแสดง Image แผ่นวงจร ■ฟังก์ชั่นการตรวจสอบข้อมูลการติด(ประกอบ) ■ฟังก์ชั่นการทำแบบการติด ■การแสดงการติด 3D Virtual ■ฟังก์ชั่นการทำข้อมูล(data)การติด ■อ้างอิงเน็คเวริค์ของแบบ และเอกสารสเป็คในการติด ★สำหรับรายละเอียด กรุณาดูในแคตาล็อค

ข้อมูลบริษัท

Art Electronics Co., Ltd. Art Electronics Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP