Prototype implementation แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Prototype implementation

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ทดลองติด(ประกอบ)แผ่นวงจรพิมพ์ ทดลองติด(ประกอบ)แผ่นวงจรพิมพ์
    • แคตตาล็อก

    ทุ่มเทในการเร่งความเร็วของการผลิตผลิตภัณฑ์อของนักพัฒนาและออกแบบ ด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีลักษณะพิเศษในการทดลองและการพัษนา และดำเนินงาน 24ชั่วโมง ทั้งวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตฤกษ์ นอกจากนี้ ให้บริการคุณภาพที่สูง ด้วย Profile Simulation 1. ไลน์ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับงานทดลองและพัฒนา และการผลิตหลายๆโมเดลในปริมาณน้อย ก.สามารถดำเนินการแม้ตั้งแต่ 1 เครื่อง ด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมือนกับโรงงานผลิตจำนวนมาก ข. สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะเป็น แยกเทป , tape cut, stick และtray 2. ดำเนินงาน ในวันเสาร์อาทิตย์ วันนักขัตดฤกษ์ 24 ชั่วโมง กระบวนการติดแผนวงจรของอาร์ทดิจตอล ทำงาน24 ชั่วโมง แม้วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตาม แม้ในกรณีที่จำเป็นต้องติด(ประกอบ)ชิ้นส่วนกระทันหัน ก็จะมีการปรับไลน์ เพื่อทำการติด และส่งมอบให้กับลูกค้า 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา ด้วยข้อมูลจากการพัฒนาการออกแบบ และด้วยการcatch up ปัญหาในเวลาผลิตในขั้นตอนที่เร็ว จึงทำให้หลีกเลี่ยงการ รีเวิร์คงานซึ่งสูญเปล่า และนำเสนอการประกอบที่ได้ผลดี และดำเนินการได้แม้จะมีกการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน การเปลี่ยนแปลงจำนวนเครื่อง และการเปลียนแปลงสเป็คอย่างกระทันหัน 4. ลดความยุ่งยากให้กับลูกค้า อาร์ทดิจิตอล ก็มีการจัดซื้อชิ้นส่วน และแน่นอนมีการเก็บสต็อกชิ้นส่วน CR 3000 ตัว ขอให้เราได้ดูแลท่านในเรื่องการจัดการในเรื่องส่งมอบที่ยุ่งยากซึ่งปรับให้เข้ากับการจัดหาจัดซื้อแผ่นวงจรด้วย

ข้อมูลบริษัท

Art Electronics Co., Ltd. Art Electronics Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP