รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Pattern design

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
    • แคตตาล็อก

    เพิ่มมาตรการแก้ไขในเรื่องเสียง โดยการออกแบบ simulation มีการทบทวน(review)การออกแบบ จนถึงการติด(ประกอบ)ชิ้นส่วน และการถอดแผ่นวงจร และนำเสนอที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี ความรวดเร็ว และราคา 1. ศักยภาพด้านเทคโนยีการออกแบบที่สูง นักออกแบบของอาร์ทดิจิตอลทุกคนมีคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองของประเทศญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญอย่างมากซึ่งมากกว่า15 ปี และให้นำเสนอเทคโนโลยีการออกแบบในระดับสูง ซึ่งแตกต่างกับบริษัทอื่น 2. ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพิ่มโนว์ฮาว์ของช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญ ด้วยการออกแบบร่วมกันในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการการส่งมอบที่รวดเร็ว และระยะเวลาสั้น 3. ระบบการออกแบบแผ่นสายไฟของแผ่นวงจรพิมพ์ ตอบสนองต่อ CADVANCEαIIIDesign、CR-5000BD 4. ตัวอย่างแผ่นวงจรที่ตอบสนองการออกแบบแพทเทริน(pattern)

ข้อมูลบริษัท

Art Electronics Co., Ltd. Art Electronics Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP