ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรางรถไฟ ชิ้นส่วนข้อต่อ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรางรถไฟ ชิ้นส่วนข้อต่อ

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรางรถไฟ ชิ้นส่วนข้อต่อ 鍛造品・加工完成品  สินค้าตีขึ้นรูป  สินค้าแปรรูปสำเร็จ

นำเสนออุปกรณ์ต่างๆและผลิตโดยการตีขึ้นรูปที่่อุณภูมิสูงเพื่อการลดกระบวนการตัด

ในแผนกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เราได้ผลิตRocker Arm valveรถยนต์ที่เป็น
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวาล์ว อีกทั้งผลิตชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์และ
รถยนต์ ในด้านกลไก ได้สร้างสรรค์การเคลื่อนที่ตามเค้าโครงภายนอกของ
Camnose ที่เป็น Camshaft และส่งไปยังValve เพื่อทำให้ Valve เปิด
นำชิ้นส่วนเหล่านี้มาเป็นแกนหลักของการผลิตสินค้าตีขึ้นรูป เช่น
ชิ้นงาน Transmission ชิ้นส่วนเครื่องจักร Semiconductor และชิ้นส่วน
รางรถไฟ เป็นต้น

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

鍛造品・加工完成品  สินค้าตีขึ้นรูป สินค้าแปรรูปสำเร็จ

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

ไม่เกิน 1 เดือน

สต็อกในประเทศไทย

ไม่มี

มาตรฐานที่รองรับ

JIS規格 , RoHS  มาตรฐาน JIS มาตรฐาน RoHS

URL

http://www.ohmiyanissin.co.jp/

ธุรกิจเป้าหมาย

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  ส่วนประกอบรถยนต์  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

OHMIYA NISSIN CO., LTD. OHMIYA NISSIN CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรางรถไฟ ชิ้นส่วนข้อต่อ

ในด้านชิ้นงานForging ทางเรามีความชำนาญในผลิตชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความเที่ยงตรงสูง มีน้ำหนักได้ถึง3.0kg
และในด้านเทคโนโลยี ได้มีการSharp corner ในกระบวนการforging จากผลการตรวจสอบเทคนิคการผลิต
ในกระบวนการdeformation processing ทำให้สามารถลดกระบวนการCuttingในการผลิตและเป็นการลดค่าใช้จ่าย
และกระบวนการผลิต อีกทั้งสามารถควบคุมข้อมูลได้ทุกรายละเอียด

ตัวอย่างการนำไปใช้

วัตถุดิบในการผลิตRocker Arm valve ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ มีลูกค้าหลักคือ
Honda และYamaha
วัตถุดิบในการผลิตPaul parking brake ซึ่งเป็นชิ้นส่วนกลไกของTransmission โดยมีลูกค้าหลักคือAisin-AW
(ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)และJatco
สำหรับชิ้นส่วนทางรถไฟ ได้ทำผลิตชิ้นส่วนHardwareของรางรถไฟและจัดส่งให้ลูกค้าที่ผลิตรางรถไฟ
ชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง ได้มีใช้ระบบวิเคราะห์CAEล่าสุดและทำการควบคุมการวัดและควบคุมข้อมูล อีกทั้ง
ได้สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเราให้กับลูกค้า

แคตตาล็อก

OHMIYA NISSIN CO., LTD. “Products Catalog(The Power of  Forging)”
OHMIYA NISSIN CO., LTD. “Corporate Guide”

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP