อุปกรณ์ล้างทำความสะอาด Microbubble 『Bubb・Remo』/ Micro Bubble Parts Washer ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

อุปกรณ์ล้างทำความสะอาด Microbubble 『Bubb・Remo』/ Micro Bubble Parts Washer

อุปกรณ์ล้างทำความสะอาด Microbubble 『Bubb・Remo』/ Micro Bubble Parts Washer

นำเสนออุปกรณ์ล้างทำความสะอาดส่วนที่เป็นน้ำมันและสิ่งสกปรกให้หลุดออก ด้วยการผลิต Microbubble (ฟองขนาดไมโคร) จากน้ำและอากาศ ทำให้ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์ล้างทำความสะอาด Microbubble 「Bubb・Remo」/ Micro Bubble Parts Washer เป็นการล้างทำความสะอาดแบบใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากฟองอากาศขนาดเล็ก ที่ผลิตในน้ำ
เป็นการล้างทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการล้างทำความสะอาดในอุตสาหกรรมที่ผ่านมาที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์และกรด, ด่างจำนวนมาก
น้ำยาล้างทำความสะอาดที่ใช้ มีเพียงน้ำและอากาศ Microbubbleที่ผลิตขึ้นในน้ำจะดูดสิ่งสกปกรกในผิวหน้านั้นๆ ให้ลอยอยู่บนผิวน้ำ ที่สำคัญสามารถขจัดไขมัน และสิ่งแปลกปลอม ป้องกันการเกาะติดซ้ำ

* สามารถสอบถามรายละเอียดได้

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

ไม่มี

URL

http://www.fact-link.com/mem_content.php?pl=th&mem=00003589&page=00013744

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  ชิ้นส่วนเครื่องจักร  ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

บริษัทไทยนิตโตเซโกแมชชีนเนอรี่ จำกัด/THAI NITTO SEIKO MACHINERY CO., LTD. บริษัทไทยนิตโตเซโกแมชชีนเนอรี่ จำกัด/THAI NITTO SEIKO MACHINERY CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

อุปกรณ์ล้างทำความสะอาด Microbubble 『Bubb・Remo』/ Micro Bubble Parts Washer

○ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
→ ใช้เพียงน้ำและอากาศล้างทำความสะอาด ลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม
น้ำที่ใช้สามารถรีไซเคิลผ่านอุปกรณ์แยกน้ำและน้ำมันแบบง่าย ง่ายต่อการกำจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในภายหลัง

○ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน
→เนื่องจากล้างทำความสะอาดด้วยน้ำประปา โดยปราศจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่าง ๆ
ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างยอดเยี่ยม

○ ประสิทธิภาพด้านการควบคุมการทำงาน
→ เนื่องจากเป็นชนิดจอสัมผัส ( แบบมัลติฟังก์ชั่น, แบบบาร์เรล ) ไม่ว่าใครก็สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างวางใจ
 สามารถเลือกเงื่อนไขการล้างทำความสะอาดและการทำให้แห้งได้ด้วยการควบคุมการทำงานอย่างง่าย

【รายการผลิตภัณฑ์】
○ แบบหนึ่งภาชนะบรรจุ
○ แบบประหยัดเนื้อที่
○ แบบมัลติฟังก์ชั่น
○ แบบบาร์เรล
○ แบบ In - line

* สามารถสอบถามรายละเอียดได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

* สามารถสอบถามรายละเอียดได้

แคตตาล็อก

MICRO BUBBLE PARTS WASHER / THAI NITTO SEIKO MACHINERY

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP