“PNUEMATIC BARAMAN ” BMF type เครื่องยกอเนกประสงค์ระบบนิวเมติกส์ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

“PNUEMATIC BARAMAN ” BMF type เครื่องยกอเนกประสงค์ระบบนิวเมติกส์

“PNUEMATIC BARAMAN ” BMF type  เครื่องยกอเนกประสงค์ระบบนิวเมติกส์ BMF type

ให้ความสามารถในการ Handling อันสอดรับกับความต้องการผู้ใช้ด้วยการเปลี่ยนสัดส่วนArm

“PNUEMATIC BARAMAN ” BMF type เครื่องยกอเนกประสงค์ระบบนิวเมติกส์ มีความสามารถในการ Handling (น้ำหนักเกี่ยวดึงกับระยะขอบเขตการทำงาน) อันสอดรับกับความต้องการผู้ใช้ด้วยการเปลี่ยนสัดส่วนArm ซึ่งรูปร่างของ Arm มี 2 แบบคือ Single link(มีตะขอมาตรฐาน) กับ Double link ส่วนน้ำหนักในการเกี่ยวดึงมี 5 ประเภทคือ75kg、150kg、250kg、375kg และ 500kg ฉะนั้นโดยรวมแล้วจะมีซี่รี่ส์มาตรฐานอยู่ 10 แบบ

● สำหรับรายละเอียด ขอให้สอบถามหรือเข้าไปแวะชมแคตตาล็อก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

BMF type

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.toyokoken.co.jp/en/products/balancer

ธุรกิจเป้าหมาย

เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  ธุรกิจก่อสร้าง

ข้อมูลบริษัท

TOYO KOKEN K. K. TOYO KOKEN K. K.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【จุดเด่น】
○ รูปร่างของ Arm มี 2 แบบคือ Single link(มีตะขอมาตรฐาน) กับ Double link ส่วนน้ำหนักในการเกี่ยวดึงมี 5 ประเภทคือ75kg、150kg、250kg、375kg และ 500kg ฉะนั้นโดยรวมแล้วจะมีซีรีส์มาตรฐานอยู่ 10 แบบ
○ ให้ความสามารถในการ Handling (น้ำหนักเกี่ยวดึงกับระยะขอบเขตการทำงาน)อันสอดรับกับความต้องการผู้ใช้ด้วยการเปลี่ยนสัดส่วนArm(option)
○ 250 、375และ 500 มีวงจรระบายอากาศแบบเร่งด่วนฉะนั้นความรวดเร็วในการตอบสนองจึงเพิ่มขึ้น
○ สัดส่วน Arm:75 กับ 150 คือ 8:1、ถ้ามากกว่า 250 สัดส่วนจะเป็น 7:1
○ แรงดันลมที่ใช้:0.49MPa(5.0kgf/cm2)
○ แรงดึงของฐานล็อกใช้สเปคเดียวกับ Anchor bolt
→ สเปคพุกเหล็กที่ใช้ถ้าเป็น250จะอยู่ประมาณ 180kg ถ้า 375 จะประมาณ 270kg
○ ฐานเลื่อนของ 75 กับ 150 จะใช้ล้อเลื่อน
→ ฐานเลื่อนในกรณีที่มากกว่า 250 รบกวนติดต่อปรึกษาเราอีกครั้ง

● สำหรับรายละเอียด ขอให้สอบถามหรือเข้าไปแวะชมแคตตาล็อก

ตัวอย่างการนำไปใช้

【ตัวอย่าง】
○ ประมง・เกษตรและป่าไม้
○ อุตสาหกรรมก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และเครื่องเรือน
○ วัตถุดิบประกอบอาหาร
○ เคมี(Roll)วาล์ว และกระดาษ
○ เคมี(ภาชนะ)
○ ยาง・กระจก・ผลิตภัณฑ์จากดินและหิน
○ เหล็ก อโลหะ
○ ผลิตภัณฑ์โลหะ
○ เครื่องจักร
○ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรที่ต้องมีความแม่นยำสูง(Precision machinery)
○ อุปกรณ์สำหรับขนย้าย(โรงชิ้นส่วนรถยนต์)
○ อุปกรณ์สำหรับขนย้าย(โรงประกอบรถยนต์)
○ อุตสาหกรรมรีไซเคิล
○ กล่อง
○ ถุง
○ คอนเทนเนอร์
○ กระป๋อง
○ แผ่นเพลต

● สำหรับรายละเอียด ขอให้สอบถามหรือเข้าไปแวะชมแคตตาล็อก

แคตตาล็อก

Transfer and transport of heavy "ERGO-HAND Baraman"

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP