วิธีนำไปสู่คาราคุริไคเซ็นและหลักการของคาราคุริไคเซ็น ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาราคุริไคเซ็น ตอนที่ 2 **/IPROS CORPORATION

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

วิธีนำไปสู่คาราคุริไคเซ็นและหลักการของคาราคุริไคเซ็น ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาราคุริไคเซ็น ตอนที่ 2 **


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาราคุริไคเซ็น

พิมพ์ครั้งแรก : 14 กันยายน พ.ศ.2558
ผู้แต่ง : Mr.Yoshinobu Niimi สถาบันแห่งการบำรุงรักษาโรงงานประเทศญี่ปุ่น


ในตอนที่แล้ว ได้อธิบายถึงความหมายของคำว่า คาราคุริไคเซ็น และเหตุผลที่ทำไมคาราคุริไคเซ็นถึงได้รับความสนใจในปัจจุบัน สำหรับครั้งนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีนำไปสู่คาราคุริไคเซ็นและหลักการของคาราคุริไคเซ็น


สารบัญ
1.คิดไอเดียคาราคุริไคเซ็น
2.ขั้นตอนของการเกิดคาราคุริไคเซ็น
3.สิ่งสำคัญและกุญแจหลักเพื่อการสร้างสรรค์คาราคุริไคเซ็น
4.หลักการของคาราคุริไคเซ็น
5.แรงที่ใช้ในคาราคุริไคเซ็น
6.กลไกผ่อนแรงที่ใช้ในคาราคุริไคเซ็น
7.การจับคู่ระหว่างแรงและกลไกผ่อนแรง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟรี!


1. คิดไอเดียคาราคุริไคเซ็น

การที่จะเกิดคาราคุริไคเซ็นได้นั้น สิ่งสำคัญคือผู้คิดต้องสัมผัสกับปัญหา ความเหนื่อยยาก ความต้องการที่อยากทำงานได้ง่ายและสบายขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของความคิดหรือไอเดียต่างๆ ที่มีความสร้างสรรค์


การกำหนดความคิดที่เป็นหลักการหรือกลไกให้เป็นรูปแบบได้ จะมีผลต่อการเกิดไอเดียเป็นอย่างมาก ลองพิจารณาวิธีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรือไคเซ็น โดยดูจากภาพ 1 ด้านล่างนี้

ภาพ 1: รูปแบบวิธีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรือไคเซ็น
ภาพ 1: รูปแบบวิธีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรือไคเซ็น

2. ขั้นตอนของการเกิดคาราคุริไคเซ็น

โดยทั่วไป ขั้นตอนการเกิดคาราคุริไคเซ็น จะเป็นไปตามภาพ 2 นี้

ภาพ 2: ขั้นตอนของการเกิดคาราคุริไคเซ็น
ภาพ 2: ขั้นตอนของการเกิดคาราคุริไคเซ็น

3. สิ่งสำคัญและกุญแจหลักเพื่อการสร้างสรรค์คาราคุริไคเซ็น

สิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดไอเดียคาราคุริไคเซ็นก็คือ ต้องไม่รีบร้อน คิดแบบพื้นฐาน จริงจัง อดทน จนกว่าจะมีไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญนี้แบ่งได้เป็น 8 อย่างดังนี้


・ปรึกษาหารือพูดคุยกันว่าจะปรับปรุงงานอะไรในส่วนใดแล้วค่อยตัดสินใจ
・กุญแจสำคัญของการไคเซ็นนั้นจะซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน หรือในของเล่น
・การเลียนแบบในสิ่งที่เคยทำมาแล้วจะเป็นวิธีลัดที่จะนำไปสู่คาราคุริไคเซ็น
・ใช้ลักษณะพิเศษของชิ้นงานให้เป็นประโยชน์
・นำ “แหล่งกำเนิดของแรง” กับ “กลไกผ่อนแรง” มาจับคู่คิดร่วมกัน
・คิดว่าจะส่งสัญญาณการทำงานหรือปฏิบัติงานอย่างไร
・ก่อนอื่น ทดลองทำจากโมเดลจำลองแบบง่ายๆ ก่อน
・กุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือ ภาพในอุดมคติของตัวผู้ปฏิบัติงานเองและการให้กำลังใจจากหัวหน้า

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องคอยให้คำแนะนำต่างๆ กับลูกน้องโดยที่ไม่รีบร้อน สิ่งที่หัวหน้าควรตระหนักเสมอมี 6 อย่าง ดังนี้


・ควรคิดว่าในช่วงแรกมักจะเสียเวลาและดำเนินไปได้ยากไม่ราบรื่น
・ให้เวลา เพิ่มคนในการทำ
・หากเป็นไปได้ ให้ทำเป็นทีมหลายๆ คน (สามคนรวมกันเป็นเจ้าแห่งปัญญา)
・ไม่ยัดเยียดความคิดของหัวหน้า
・ให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับความรู้สึกสำเร็จลุล่วง
・สร้างองค์กรหรือโครงสร้างเพื่อให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

4. หลักการของคาราคุริไคเซ็น

โปรดอ่านตอนต่อได้ที่ไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายและสะดวกในการจัดเก็บ


5. แรงที่ใช้ในคาราคุริไคเซ็น

โปรดอ่านตอนต่อได้ที่ไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายและสะดวกในการจัดเก็บ


6. กลไกผ่อนแรงที่ใช้ในคาราคุริไคเซ็น

โปรดอ่านตอนต่อได้ที่ไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายและสะดวกในการจัดเก็บ


7.การจับคู่ระหว่างแรงและกลไกผ่อนแรง

โปรดอ่านตอนต่อได้ที่ไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายและสะดวกในการจัดเก็บ


ดูตอนต่อได้ที่นี่!

Pickup แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง !

PNUEMATIC BARAMAN【Pnuematic SCARA type】BMS type

PNUEMATIC BARAMAN【Pnuematic SCARA type】BMS type

สะดวกในการใช้งานในที่สูงด้วยการประยุกต์ใช้Armแนวตั้งฉาก(Vertical arm)กับแกนแนวระนาบ

จุดเด่น
* คงระยะขอบเขตในการทำงานเป็นวงกว้างเมื่อเทียบกับ Link type * ด้วยการประยุกต์ใช้Armแนวตั้งฉากและแกนแนวระนาบทำให้สะดวกในการใช้งานอย่างมาก
→ ลดความยาว(Max 1m)ให้คานรับแรงกับArmแนวตั้งฉากสั้นลง ระยะขอบเขตในการทำงานจะเท่าเดิม ดังนั้นความสูงตัวเครื่องจะสไลด์ต่ำลงมา
* ท่อนบนปรับให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานที่มีเพดานต่ำ
* ด้วยการตั้งค่าความสูงของArmแนวตั้ง ทำให้สามารถติดตั้งท่อนบนได้ถึงแม้จะเป็นหน้างานที่มีเพดานต่ำกว่า 3m ก็ตาม
* ช่วยรักษาพื้นที่บนหัวของผู้ปฏิบัติงานด้วยการใช้ประโยชน์ของดีไซน์ที่ประกอบเข้ากับส่วนบนของ Cylinder ตัวเครื่อง * Arm แนวระนาบ2ชั้นที่เหมาะสำหรับเข้าออกด้านข้าง(สั่งทำ)
* เปลี่ยนอัตราส่วนของArmและเปลี่ยนความยาว B・C Armได้(สั่งทำ)

ข้อมูลบริษัท:TOYO KOKEN K. K.

สายพาน (Conveyor Belt)

สายพาน (Conveyor Belt)

สายพานฟลูออโรพลาสติก ใช้ได้หลากหลายสาขา!

เป็นสายพานที่ใช้ในการลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักเบา มีการเคลือบฟลูออโรพลาสติกที่แผ่นสายพาน

ตัวอย่างการนำไปใช้
* ซีลแบบร้อน การบรรจุหีบห่อแบบหดตัว
* กระบวนการผลิตวัสดุชิ้นส่วนภายในรถยนต์
* กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
* กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
* กระบวนการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และแผ่นวงจร

ข้อมูลบริษัท:Chukoh Chemical Industries, Ltd.

รอกโซ่ไฟฟ้า (Chain hoist), รอกสลิง (Rope Hoist)

รอกโซ่ไฟฟ้า (Chain hoist), รอกสลิง (Rope Hoist)

ขนย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพิ่มประสิทธิภาพและ ประหยัดแรงงาน!

ฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนารอกสลิง (Rope Hoist) ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1927
จากนั้นมาก็เพิ่มสมรรถนะของผลิตภัณฑ์นี้ ด้วยปรัชญาการออกแบบที่ประสงค์ให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมกับความเชื่อถือไว้วางใจที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการอุตสาหกรรมมากมายหลากหลายสาขา

ข้อมูลบริษัท:Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

ผู้จัดพิมพ์: ฝ่ายบรรณาธิการ Tech Note บริษัท อิพรอส จำกัด

ข้อมูลบริษัท

IPROS CORPORATION IPROS CORPORATION

เนื้อหาของกิจการ

วางแผน พัฒนา และบริหารฐานข้อมูลเพื่อวิศวกรด้านการผลิตและก่อสร้าง

ภาษาที่รองรับภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

PAGE TOP