ความรู้พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง/IPROS CORPORATION

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ความรู้พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างการกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้า คืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM) **

** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการระเบิดและการป้องกัน **

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทำใหัชีวิตของพวกเรามีสีสันมากขึ้น ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ไปจนถึงเครื่องบินและจรวดที่ล้ำสมัย การผลิตสิ่งเหล่านี้ต้องขึ้นรูปวัสดุโลหะให้ได้รูปทรงที่ปราณีต(ละเอียด) การขึ้นรูปอย่างปราณีตนั้น ไม่เพียงแต่นำไปใช้กับการขึ้นรูปชิ้นส่วนเท่านั้น ในบางครั้งก็นำไปใช้ในการแต่งแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนด้วย

เข้าไปอ่านกันเลย!

หุ่นยนต์แขนกล (Robot Manipulator) คืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมหุ่นยนต์ **

** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมหุ่นยนต์ **

เผยแพร่ ณ วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

นานมาแล้ว ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์ก็จะนึกถึงเจ้าหนูปรมาณู (Astro Boy ) โดราเอมอน หรือ กันดั้ม ซึ่งในขณะนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากจินตนาการ ไม่มีอยู่จริง แต่ว่าในปัจจุบันมีหุ่นยนต์หลากหลายที่ทำงานอยู่ใกล้ตัวเรา เช่น Pepper ของบริษัทซอฟท์แบงค์ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba ของบริษัท iRobot การที่วิศวกรจะนำหุ่นยนต์มาใช้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ให้มากๆ

เข้าไปอ่านกันเลย!

การเกิดไฟไหม้ ระเบิด และอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการระเบิดและการป้องกัน **

** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการระเบิดและการป้องกัน **

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นต้องกำจัดอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้และการระเบิด อีกทั้งต้องรู้และปฏิบัติตามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการระเบิดและการป้องกัน การที่จะป้องกันชีวิตที่มีคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานได้นั้น เราต้องทราบสาเหตุของการเกิดไฟไหม้หรือระเบิด และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันระเบิดนั้นเพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติ เรามาป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้และระเบิดกันเถอะ

เข้าไปอ่านกันเลย!

เมคคาทรอนิกส์ คืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมคคาทรอนิกส์ **

** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมคคาทรอนิกส์ **

เผยแพร่ ณ วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

เมคคาทรอนิกส์ หมายถึงเทคโนโลยีควบคุมเครื่องจักรที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเครื่องกลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้จะอธิบายถึงคำจำกัดความ รากคำศัพท์ ตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัว และการผันแปรไปตามกาลเวลาของเมคคาทรอนิกส์

เข้าไปอ่านกันเลย!

ระบบการผลิตแบบโตโยต้ามีจุดเริ่มต้นจากอะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยต้า ตอนที่ 1 ** **

Toyota Production System

เผยแพร่ ณ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ระบบการผลิตแบบโตโยต้าย่อมาจากTPS(Toyota Production System)ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคงจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่ว่าคงมีบางส่วนที่อาจจะยังเข้าใจกันไม่ถูกต้อง ในโอกาสนี้ ได้แบ่งการอธิบายเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้าออกเป็น 4 ตอน เรามาทบทวนพื้นฐานกันเถอะ !

เข้าไปอ่านกันเลย!

วิธีนำไปสู่คาราคุริไคเซ็นและหลักการของคาราคุริไคเซ็น ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาราคุริไคเซ็น ตอนที่ 2 **

karakuri-kaizen

เผยแพร่ ณ วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

การที่จะเกิดคาราคุริไคเซ็นได้นั้น สิ่งสำคัญคือผู้คิดต้องสัมผัสกับปัญหา ความเหนื่อยยาก ความต้องการที่อยากทำงานได้ง่ายและสบายขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของความคิดหรือไอเดียต่างๆ ที่มีความสร้างสรรค์

เข้าไปอ่านกันเลย!

ชีวมวลคืออะไร? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวมวล **

biomass

เผยแพร่ ณ วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ชีวมวลคือทรัพยากรที่มีต้นกำเนิดจากพืชที่ถูกกักเก็บในปริมาณคงที่ และนำมาใช้เป็นพลังงานและวัสดุ มีความหนาแน่นของพลังงานน้อยกว่าทรัพยากรจากฟอสซิล(ซากดึกดำบรรพ์) และเป็นสารอินทรีย์ทดแทนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

เข้าไปอ่านกันเลย!

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้าสถิต **

static-electricity

เผยแพร่ ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ไฟฟ้าสถิตคือ การสะสมไฟฟ้าไว้ในตัววัตถุ หรือปรากฎการณ์ที่เกิดจากประจุไฟฟ้า ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูหนาว ที่ญี่ปุ่นจะมีอากาศแห้งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย ทำให้เกิดปัญหามากมายในโรงงานผลิต เช่น เป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดเนื่องจากการปลดปล่อยประจุ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ หรือว่าเป็นสาเหตุทำให้ฝุ่นหรือขยะมาจับเกาะ

เข้าไปอ่านกันเลย!

ความแตกต่างระหว่างโลหะบัดกรีที่มีตะกั่วกับไร้ตะกั่ว ** ความรู้พื้นฐานของการบัดกรีด้วยโลหะไร้ตะกั่ว ** **

lead-free-soldering

เผยแพร่ ณ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การบัดกรีเป็นเทคนิคหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในในสาขาที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เมื่อไม่กี่สิบกว่าปีมานี้ มีการนำโลหะบัดกรีไร้ตะกั่วมาใช้ คงจะมีช่างเทคนิคที่เปลี่ยนมาใช้โลหะบัดกรีไร้ตะกั่วได้อย่างยากลำบาก ยังมีบางอุตสาหกรรมที่ใช้ตะกั่วบัดกรีอยู่ แต่ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของตะกั่วบัดกรีกับโลหะบัดกรีไร้ตะกั่วได้ชัดเจนขึ้น โดยในครั้งนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของการบัดกรีโดยใช้โลหะบัดกรีไร้ตะกั่ว

เข้าไปอ่านกันเลย!

การขึ้นรูปโลหะแผ่นคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะแผ่น **

sheet-metal-processing

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ใช้การขึ้นรูปโลหะในการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น ฝาครอบเครื่องจักรในโรงงาน บอดี้รถยนต์ แผ่นโลหะตกแต่งภายในและนอกอาคาร แต่ก่อนจะขึ้นรูปด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ และมีการนำไปใช้งานในวงกว้างขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

เข้าไปอ่านกันเลย!

ชนิดของการอบชุบที่ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติใหม่ๆ มีอะไรบ้าง ? ** ความรู้พื้นฐานของการอบชุบโลหะ **

metal-heat-treatment

เผยแพร่ ณ วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

มีสุภาษิตญี่ปุ่นที่ว่า “ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน” ซึ่งมีที่มาจากการตีเหล็กจะต้องตีตอนที่เหล็กถูกเผาจนร้อนกลายเป็นสีแดงจะดีที่สุด เพราะมีความอ่อน ทำให้สามารถดัดเป็นรูปทรงต่างๆได้ เช่นเดียวกันมนุษย์ก็ควรสั่งสอนอบรมตั้งแต่ตอนอายุยังน้อย ในขณะที่มีหัวใจใสซื่อบริสุทธิ์อยู่ หัวข้อเรื่องของบทความนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการอบชุบโลหะซึ่งเกี่ยวข้องกับสุภาษิตนี้ด้วย

เข้าไปอ่านกันเลย!

บทบาทหน้าที่ของการกระจายสินค้าคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการกระจายสินค้า **

logistics-management

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การกระจายสินค้า หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนย้าย (ขนส่ง เก็บรักษา เตรียมการจัดส่ง บรรจุหีบห่อ ขนถ่าย ฯลฯ) สิ่งของหรือสินค้าอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ ได้แก่ บริหารงานวัสดุคงคลัง การจัดส่ง การรับคำสั่งซื้อ การดําเนินการตามคำสั่งของลูกค้า การบริหารควบคุมต้นทุนของการกระจายสินค้า การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ

เข้าไปอ่านกันเลย!

เหตุผลที่ต้องทำกิจกรรม 5S ** ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม 5S **

5s-activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง คงจะเคยได้ยินคำว่ากิจกรรม 5S สักครั้งหนึ่ง การที่นำกิจกรรม 5S เข้ามาใช้ทำให้เห็นผลได้ชัดเจน เช่น ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ ฯลฯ อีกทั้งองค์กรเกิดความกระตือรือร้นและมีผลอย่างมากในการถ่ายทอดวิทยาการหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เข้าไปอ่านกันเลย!

วัสดุโลหะคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุโลหะ **

metal-material

เผยแพร่ ณ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โลหะเป็นวัสดุที่มีความลึกซื้งอย่างมากเพราะมีการนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นระยะเวลายาวนานและในวงกว้าง มีตั้งแต่เครื่องมือเครื่องใช้เล็กๆ ยานยนต์ ไปจนถึงอาคารสิ่งก่อสร้าง โลหะยังคงมีความสำคัญในการผลิตสิ่งของ และเราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยโลหะอยู่ทุกวัน

เข้าไปอ่านกันเลย!

กิจกรรม QC คืออะไร ** ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC **

QC activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

QC (การควบคุมคุณภาพ) เริ่มในสหรัฐอเมริกาและเป็นเทคนิคการจัดการที่ทำให้ญี่ปุ่นเจริญเติบโตขึ้นมาได้หลังสงครามโลก มีบริษัทมากมายทั้งภายในและนอกประเทศนำไปใช้ กิจกรรม QC คือ กิจกรรมที่นำการควบคุมคุณภาพไปปฏิบัติจริง การที่จะดำเนินกิจกรรม QC ให้เกิดผลดีได้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ จำเป็นต้องมีการปรับวิธีการส่งเสริมสักเล็กน้อย

เข้าไปอ่านกันเลย!

พลาสติกคืออะไร ? ข้อดีและข้อเสียของพลาสติกคืออะไร ?

QC activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

เราได้ใช้ชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นจำนวนมาก ถ้าลองหันไปมองรอบตัวจะสังเกตเห็นได้ว่า มีพลาสติกต่างๆนาๆที่นำมาใช้กันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในบ้าน ที่ทำงาน หรือชิ้นส่วนรถยนต์ เพิ่งจะมีการผลิตพลาสติกขึ้นเป็นจำนวนมากในไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่พลาสติกได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของการใช้ชีวิต กล่าวได้ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลาสติก

เข้าไปอ่านกันเลย!

เหตุใดช่วงนี้คาราคุริไคเซ็นถึงเป็นที่จับตามอง ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาราคุริไคเซ็น **

QC activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

“ไคเซ็น” ที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานหลักในสถานที่ปฏิบัติงานจริง โดยส่วนมากมีหลักการ (กลไก) มาจากตุ๊กตาคาราคุริหรือตุ๊กตากลที่มีมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งเป็นการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรือ “ไคเซ็น” ที่ไม่ต้องใช้เงิน ทำได้ด้วยมือ โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ คาน ลูกเบี้ยว ข้อเหวี่ยง เกียร์ ลูกโซ่ เจนีวาสต๊อป เป็นต้น

เข้าไปอ่านกันเลย!

อะไรคือสภาพอันแท้จริงของการบัดกรี ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัดกรี **

QC activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

งานบัดกรีเป็นงานช่างที่ค่อนข้างแปลกงานหนึ่ง หากเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแล้ว การบัดกรีถือเป็นขั้นตอนพิเศษขั้นตอนหนึ่งในการผลิตที่จะต้องใช้เทคนิคเข้าช่วย คุณภาพของชิ้นงานจะออกมาดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะของคนที่บัดกรี ดังนั้นมีหลายบริษัทที่กำหนดให้ผู้ที่สอบผ่านคุณสมบัติหรือผู้ที่ได้เข้าฝึกอบรมการบัดกรีมาแล้วเท่านั้นที่สามารถทำงานบัดกรีได้ แต่ในความเป็นจริง ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องในงานบัดกรีจริงๆ นั้นมีน้อยมาก

เข้าไปอ่านกันเลย!

การปั๊มขึ้นรูปคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปั๊มขึ้นรูป **

QC activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การปั๊มขึ้นรูปเป็นวิธีการขึ้นรูปอย่างไร ? ถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆใกล้ๆตัวก็จะอธิบายได้ว่า คือวิธีการขึ้นรูปที่ใช้การตัด งอ แผ่นโลหะบางๆให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม เราจะตามไม่ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างรูปทรงที่หน้างานการปั๊มขึ้นรูปเพียงอย่างเดียว ก็เพราะว่านอกเหนือจากการสร้างรูปทรงแล้ว การปั๊มขึ้นรูปนั้นยังใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย (ได้แก่ วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทำรูปทรง เครื่องจักรที่สร้างเครื่องมือ เครื่องจักรที่แปรรูปด้วยการเพิ่มแรงที่เครื่องมือ ฯลฯ) ที่ต้องนำมาใช้และมีการพัฒนาเรื่อยมา

เข้าไปอ่านกันเลย!

หลักการและระบบของไฮโดรลิกคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฮโดรลิก **

QC activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ระบบไฮโดรลิกเป็นเทคนิคการเข้าไปแทรกในน้ำมันที่มีความดัน เพื่อช่วยถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อน สามารถเปลี่ยนจากกำลังขับขนาดเล็กไปเป็นกำลังขับขนาดใหญ่ได้ นำไปใช้ผลิตอุปกรณ์ไฮโดรลิก หรือเครื่องจักรได้หลากหลาย เช่น แม่แรงยกรถ รถแบคโฮ และลิฟท์ เป็นต้น ในซีรีย์นี้จะอธิบายถึงหลักการของระบบไฮโดรลิกและอุปกรณ์ไฮโดรลิกอย่างง่ายๆ เพื่อให้ผู้ที่เริ่มศึกษาก็สามารถเข้าใจได้

เข้าไปอ่านกันเลย!

บทบาทของบรรจุภัณฑ์อาหารคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร **

QC activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ปัจจัยพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อาหารคือ อร่อย ถูกหลักอนามัย และปลอดภัย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทสําคัญต่อผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีบทบาทพื้นฐาน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

เข้าไปอ่านกันเลย!

IoTคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT **

QC activities

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

มักจะมีการใช้คำว่า “IoT” ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และในแง่มุมต่างๆ แต่มีคนที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะแท้จริงของ IoT ได้น้อยมาก เมื่อมีการพูดถึงมากยิ่งขึ้น ก็จะเกิดความกังวลเกี่ยวกับ IoTตามมาด้วยเช่นกัน นั่นก็คือความเสียหายต่างๆด้านความปลอดภัยของข้อมูล

เข้าไปอ่านกันเลย!

สำนักพิมพ์: ฝ่ายบรรณาธิการ Tech Note บริษัท อิพรอส จำกัด

ข้อมูลบริษัท

IPROS CORPORATION IPROS CORPORATION

เนื้อหาของกิจการ

วางแผน พัฒนา และบริหารฐานข้อมูลเพื่อวิศวกรด้านการผลิตและก่อสร้าง

ภาษาที่รองรับภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

PAGE TOP