ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ตอนที่ 7 : กิจกรรมกลุ่ม QC คืออะไร/IPROS CORPORATION

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ตอนที่ 7 : กิจกรรมกลุ่ม QC คืออะไร


QC 活動


พิมพ์ครั้งแรก 30 มีนาคม 2561
ผู้เขียน : Mr. Kazuhiro Kurushima หัวหน้าศูนย์ Rakuraku Kaizensha

ในครั้งที่แล้ว ได้แนะนำเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคุณภาพในระบบการผลิตแบบโตโยต้าไปแล้ว ในครั้งนี้จะอธิบายกิจกรรมกลุ่ม QC คืออะไร

กลุ่ม QC คืออะไร

กลุ่ม QC เป็นกลุ่มของกิจกรรมกลุ่มย่อยของผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน ได้ทำการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของสินค้า บริการ และการทำงานด้วยความสมัครใจ นำแนวคิดและวิธีการของ QC เช่น เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดแบบใหม่ (อ้างอิง: ตอนที่ 4) มาใช้ และดำเนินกิจกรรมกันอย่างสร้างสรรค์โดยมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นที่จะทำให้สมาชิกได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้น สร้างสถานที่ทำงานที่สดใสและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีขึ้น และอุทิศเพื่อสังคม


เรียกกิจกรรมกลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่ม QC ว่า กิจกรรมกลุ่ม QC ที่ญี่ปุ่นมีองค์กรมากมายที่ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม QC มีการปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุน ระยะเวลาส่งมอบ ซึ่งก็ได้รับผลลัพท์ที่ดีเยี่ยม การศึกษาด้าน QC นั้นมีความพรั่งพร้อมขึ้นทุกๆปี มีสัมมนาเรื่องการควบคุมคุณภาพที่หลากหลาย ซึ่งจัดโดยสหภาพวิทยาศาสตร์และวิศวกรของญี่ปุ่น (Union of Japanese Scientists and Engineers ,JUSE) และองค์กร


นอกเหนือจากนี้ยังจัดการแข่งขันของกลุ่ม QC ไปทั่วประเทศด้วย อีกทั้ง กิจกรรมกลุ่ม QCไม่ได้ทำเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ยังได้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ


การพัฒนากิจกรรมกลุ่ม QC นั้นจะขาดความพยายามอย่างต่อเนื่องของ JUSE ไม่ได้เลย ในปี 2002 JUSE ได้แสดงสิ่งที่กิจกรรมกลุ่ม QC ที่มีความก้าวหน้านี้มุ่งหมายที่จะเป็น 3 ประเด็น


เป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณค่าของตัวบุคคลสูงขึ้น และแบ่งปันความรู้สึกกัน
เป็นกิจกรรมที่ทำให้ค้นพบตนเอง ในขณะที่ได้ทำงานไปด้วยพร้อมกัน
เป็นกิจกรรมที่ไม่ยึดในรูปแบบและนำไปใช้ได้ในสาขาที่กว้างขวาง


ในตอนนั้น อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นอยู่ในช่วงระยะเวลาขยายตัว ในขณะที่ให้ความสำคัญกับงานเป็นอันดับแรก แต่ก็ได้มีนโยบายมุ่งไปสู่การทำให้เห็นถึงความสนุกสนานของการค้นพบตัวเอง และทำให้คุณภาพดีขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และยืดหยุ่นอย่างมาก กลุ่ม QCได้เติบโตขึ้นมาด้วยการสะสมการศึกษาเช่นนี้ ทำให้ค่อยๆสะสมผลการปรับปรุงมาทีละเล็กทีละน้อย


มิใช่ว่าจะสามารถทำกิจกรรมกลุ่ม QC ให้ราบรื่นได้ตั้งแต่แรกเริ่ม เกือบจะทุกกลุ่มที่มีปัญหา เช่น อัตราการเข้าร่วมต่ำ ทำแบบเดียวกันหมด และโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มจะลำบากมาก เมื่อได้ผ่านข้ามไปได้ ก็จะทำให้มีทักษะติดตัว และค่อยๆเติบโตขึ้นไปทีละก้าว


อีกทั้ง จะเรียนรู้ได้ถึงกำลังอันยิ่งใหญ่ของการทำอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านประสบการณ์ที่ได้มา แม้ในขณะนี้ก็ตาม ก็ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยังคงประสบกับความลำบากที่หลากหลาย และแสวงหาความสุขจากการที่ได้ชนะปัญหานั้น


ภาพที่ 1: บรรยากาศกิจกรรมของกลุ่ม QC กลุ่มหนึ่ง คุณสังเกตเห็นได้หรือไม่ว่า ผู้เข้าร่วมจะใส่เสื้อทำงานที่ต่างกันออกไป ? นี่คือตัวอย่างการนำกิจกรรมกลุ่ม QC ไปประยุกต์ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ในประเภทธุรกิจที่ต่างกันของอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมด้านบริการ


ภาพที่ 1: เชื่อมความสัมพันธ์ในประเภทธุรกิจที่ต่างกันด้วยกิจกรรมกลุ่ม QC ภาพที่ 1: เชื่อมความสัมพันธ์ในประเภทธุรกิจที่ต่างกันด้วยกิจกรรมกลุ่ม QC

เป็นอย่างไรบ้างครับ คราวนี้ได้ทราบกันแล้วว่ากิจกรรมกลุ่ม QC คืออะไร ในคราวหน้าเราจะมาดูกันถึงวิธีการดำเนินงานของกิจกรรมกลุ่ม QC โปรดติดตามตอนต่อไป !


สำนักพิมพ์: บริษัท อิพรอส จำกัด ฝ่ายบรรณาธิการ Tech Note

ข้อมูลบริษัท

IPROS CORPORATION IPROS CORPORATION

เนื้อหาของกิจการ

วางแผน พัฒนา และบริหารฐานข้อมูลเพื่อวิศวกรด้านการผลิตและก่อสร้าง

ภาษาที่รองรับภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

PAGE TOP