【THAI】 IKO THOMPSON Needle Bearings “Cam Followers & Roller Followers” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

【THAI】 IKO THOMPSON Needle Bearings “Cam Followers & Roller Followers”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • IKO ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม (Cam Follower & Roller Follower) IKO ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม (Cam Follower & Roller Follower)
    • แคตตาล็อก

    จากสินค้าไลน์อัพที่มีมากมาย แต่ละตัวถูกใช้แพร่หลายในส่วนเคลื่อนไหวเชิงเส้นของอุปกรณ์ขนส่ง และกลไกเคลื่อนที่ของตัวตาม เช่น Cam Follower, Roller Follower ประกอบลูกกลิ้ง ทรงเข็มเข้าในแหวนนอก ( Outer Ring) เนื้อหนา เป็นตลับลูกปืนที่ได้รับการออกแบบสำหรับหมุนแหวนนอก Roller Follower ประกอบ Cam Follower ที่ติด studs กับ แหวนใน (Inner Ring) เป็นต้น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอเคโอ ทอมป์สัน เอเชีย จำกัด / IKO THOMPSON ASIA CO., LTD. บริษัท ไอเคโอ ทอมป์สัน เอเชีย จำกัด / IKO THOMPSON ASIA CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP