บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด/ Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd. (184903)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด/ Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด/ Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

[รายการสินค้าหลัก]
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ตัวขับ: อินเวอร์เตอร์แรงดันต่ำ เซอร์โว อินเวอร์เตอร์แรงดันสูง
อุปกรณ์: เครื่องมือรับส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำ เครื่องมือเปิดปิดแรงดันต่ำ
แหล่งจ่ายไฟ: อุปกรณ์สำรองไฟฉุกเฉินขนาดกลางและใหญ่ (UPS)
พาวเวอร์คอนดิชั่นเนอร์ (PCS) แหล่งจ่ายไฟขนาดเล็ก แหล่งจ่ายไฟ
แบบสวิตช์

โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม
เครื่องมือรับ - ส่งไฟฟ้า: หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟ อุปกรณ์เปิด - ปิดฉนวนก๊าซ (GIS)
เครื่องกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค: เครื่องขายของอัตโนมัติ (ผลิตในประเทศไทย)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด/ Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด/ Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด/ Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

43 Thai CC Tower, 11th Fl. Room 114-9, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand

TEL

FAX

+66-22675-6641

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Fuji Electric Co., Ltd.

ที่อยู่

1-11-2ge-tositeioosakii-sutotawa-, Osaki , Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032, Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

29/08/1923

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

URL

http://www.fujielectric.co.jp/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด/ Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd. ได้

PAGE TOP