รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DigiANet Co., Ltd.

DigiANet Co., Ltd.

จากดินแดนชินชูอันอุดมด้วยธรรมชาติ…

เนื้อหาของกิจการ

พัฒนา/จำหน่ายเครื่องวัดความสมดุล(Balance Measuring Device)ของมอเตอร์และชิ้นส่วนประกอบของมอเตอร์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ DigiANet Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของDigiANet Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

ด้วยการนำเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญานดิจิตอลแบบใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณอนาล็อกที่มีมากมาย มาทำให้ความคิดที่ว่า “ ถ้ามีเครื่องวัดประเภทนี้…”  “ถ้ามีเครื่องควบคุมประเภทนั้น…” ให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้นจริงโดยเฉพาะเครื่องวัดความสมดุลของมอเตอร์และชิ้นส่วนประกอบของมอเตอร์นั้นขอให้เป็นหน้าที่เราตอบสนอง “ความจำเป็น” ในโลกและสินค้าได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราคือบริษัทร่วมทุนเช่นนั้น

รหัสไปรษณีย์

3990711

พื้นที่/ประเทศ

Nagano, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

Imaizumi9828-18, Kataoka, Shiojiri-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

24/05/1994

เงินลงทุน

6,500,000 JPY

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ DigiANet Co., Ltd. ได้

PAGE TOP