ซีมูเลเตอร์ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนและแบบเป่าด้านปลาย Hyper Bllow ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ซีมูเลเตอร์ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนและแบบเป่าด้านปลาย Hyper Bllow

ซีมูเลเตอร์ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนและแบบเป่าด้านปลาย Hyper Bllow

ฟังก์ชั่นวิเคราะห์การขึ้นรูปแบบเป่าและการขึ้นรูปด้วยความร้อนที่โดดเด่น

Hyper Blowเป็นระบบวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าและใช้ความร้อนที่ทันสมัย วิเคราะห์การเปลี่ยนรูปจากการหลอมละลายโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น
ภายในแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างซับซ้อนด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำที่มีเสถียรภาพสูงเช่นกัน
ซีมูเลเตอร์ใหม่ล่าสุดที่รวมpre-post process&ผู้แก้ปัญหาในการวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าหรือความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำการวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ

※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตา
ล็อกหรือสอบถามเพิ่มเติม

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.hasl.co.jp/sub36.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจการผลิตอื่นๆ  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  ธุรกิจซอฟต์แวร์

ข้อมูลบริษัท

HASL Co., Ltd. HASL Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【ลักษณะพิเศษ】
■ โปรแกรมวิเคราะห์การเสียรูปขนาดใหญ่3DFEM สำหรับการขึ้นรูปแบบเป่า, แบบใช้ความร้อน
■ Pre-post processเป็นระบบวิเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย และมีcost performanceสูง
■ แม่พิมพ์ที่ซับซ้อนมีฟังก์ชั่นDirect import เช่น CAD File
■ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์พัฒนาของHASL สามารถพัฒนาcustomizeตามความต้องการของลูกค้า

※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือสอบถามเพิ่มเติม

ตัวอย่างการนำไปใช้

【ตัวอย่างการวิเคราะห์】
■ จำลองการเป่าอัดขึ้นรูปแทงค์
■ คาดคะเนการเปลี่ยนรูปจากการใช้texture mapping
■ จำลองการขึ้นรูปด้วยความร้อนที่เป็นภาชนะ

※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือสอบถามเพิ่มเติม

แคตตาล็อก

ซีมูเลเตอร์ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนและแบบเป่าด้านปลาย Hyper Bllow

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP