รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

FIS Inc.

FIS Inc.

เนื้อหาของกิจการ

คิดค้นและผลิตเซ็นเซอร์แก๊สแต่ละชนิดที่ใช้เทคโนโลยี Core ที่เป็นเซ็นเซอร์แก๊สสารกึ่งตัวนำ และรับคิดค้นและผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ FIS Inc. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของFIS Inc.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของFIS Inc.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

6640891

พื้นที่/ประเทศ

Hyogo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

3-36-3, Kitazono, Itami-shi,

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://www.fisinc.co.jp/en/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ FIS Inc. ได้

PAGE TOP