รายการผลิตภัณฑ์ทั่วไป(ที่คัดมาเฉพาะ) ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊ส มาตรวัดปริมาณการไหล และเครื่องปรับแรงดันแก๊ส ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

รายการผลิตภัณฑ์ทั่วไป(ที่คัดมาเฉพาะ) ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊ส มาตรวัดปริมาณการไหล และเครื่องปรับแรงดันแก๊ส

รายการผลิตภัณฑ์ทั่วไป(ที่คัดมาเฉพาะ) ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊ส มาตรวัดปริมาณการไหล และเครื่องปรับแรงดันแก๊ส

รายการของเครื่องปรับแรงดันแบบชั้นเดียวที่มีมาตรวัดปริมาณการไหล ซีรียส์ FR-I หลากหลายรุ่น !

รายการผลิตภัณฑ์ทั่วไป ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊ส มาตรวัดปริมาณการไหล และเครื่องปรับแรงดันแก๊ส
รายการผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายเพื่อเลือกให้ตรงกับการใช้งาน ได้แก่ เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียวแบบที่มีมาตรวัดปริมาณการไหล ซีรีย์ FR-Iเครื่องประหยัดแก๊สสำหรับเครื่องเชื่อม ซีรีย์ ECORE มาตรวัดการไหลที่ติดกับเครื่องปรับแรงดันสำหรับวัดปริมาณการไหลน้อยๆ ซีรีย์ NF เป็นต้น

[รายการ]
○ สิ่งที่พิจารณาในการเลือกเครื่องปรับแรงดัน
○ รายการสำหรับเลือกเครื่องปรับแรงดันตามประเภทการใช้งาน
○ รายการสำหรับเลือกมาตรวัดปริมาณการไหล
○ เครื่องปรับแรงดันสำหรับกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ และอื่นๆ

● โปรดดูรายละเอียดได้โดยดาวน์โหลดแคตตาล็อก
* แคตตาล็อกนี้ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์มาแค่บางส่วนเท่านั้น
หากท่านใดต้องการรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดติดต่อเข้ามาได้

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง  อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

YUTAKA CROWN CO., LTD. YUTAKA CROWN CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

[รายการผลิตภัณฑ์]
○ ซีรีย์ FR-I
○ ซีรีย์ FR-II
○ ซีรีย์ FR-IA
○ ซีรีย์ FR-IP
○ ซีรีย์ FR-IS-P
○ ซีรีย์ FR-IIS-OP
○ ซีรีย์ FR-IO
○ ซีรีย์ FR-IO-P
○ ซีรีย์ FCR-2503
○ ซีรีย์ FCR-N
○ ซีรีย์ FCR-226
○ ซีรีย์ ECORE
○ ซีรีย์ NF
○ ซีรีย์ NF-B
○ ซีรีย์ NF-P
○ ซีรีย์ LF
○ ซีรีย์ LF-B
○ ซีรีย์ LF-P
○ ซีรีย์ DN
○ ซีรีย์ DN-L
○ ซีรีย์ SMX และอื่นๆ

● โปรดดูรายละเอียดได้โดยดาวน์โหลดแคตตาล็อก
* แคตตาล็อกนี้ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์มาแค่บางส่วนเท่านั้น
หากท่านใดต้องการรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดติดต่อเข้ามาได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

● โปรดดูรายละเอียดได้โดยดาวน์โหลดแคตตาล็อก
* แคตตาล็อกนี้ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์มาแค่บางส่วนเท่านั้น
หากท่านใดต้องการรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดติดต่อเข้ามาได้

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP