For Panel Mount Flowmeter “NF-P Series” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

For Panel Mount Flowmeter “NF-P Series”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • มาตรวัดการไหลที่ติดกับแผงที่ใช้สำหรับปริมาณการไหลขนาดเบา ซีรีย์ NF-P มาตรวัดการไหลที่ติดกับแผงที่ใช้สำหรับปริมาณการไหลขนาดเบา ซีรีย์ NF-P
    • แคตตาล็อก

    อุปกรณ์ซีรียส์ NF-P เป็น มาตรวัดการไหลที่ติดกับแผงที่ใช้สำหรับปริมาณการไหลขนาดเบา 25L/min ที่เป็นปริมาณการไหลมาตรฐาน อุปกรณ์จ่ายแก๊ส มาตรวัดปริมาณการไหล และเครื่องปรับแรงดันยี่ห้อ Crown มีตั้งแต่แบบแรงดันสูงพิเศษไปยังแรงดันน้อยพิเศษและตั้งแต่แบบวัดปริมาณการไหลที่แรงและแบบเบา รองรับกับแก๊สที่หลากหลาย ได้แก่ แก๊สทางการแพทย์ แก๊สมาตรฐานใช้กับงานวิทยาศาสตร์เคมี แก๊สงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ผลิตในโรงงานของเราเอง ซึ่งได้เลือกใช้เครื่องจักร รุ่นใหม่ล่าสุด มีกระบวนการตั้งแต่แปรรูปอะไหล่ ประกอบ ตรวจสอบชิ้นงาน ไปจนการบรรจุที่เป็นกระบวนการสุดท้าย บริษัท YUTAKA ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมแก๊สแต่ละชนิด ที่ได้มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ได้แก่ เครื่องปรับแรงดัน เป็นต้น [วัสดุหลัก] ○ C3771BE ที่เป็นตัวเครื่องของมาตรวัดปริมาณการไหล ○ PC ที่เป็นที่ครอบของเครื่องมาตรวัดปริมาณการไหล ○ C3604BD ที่เป็นข้อต่อสายยาง ○ NBR ที่เป็นห่วงกลม ○ ยางหรือแก้ว AS ท่อ Scale ● โปรดดูรายละเอียดได้โดยดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

YUTAKA CROWN CO., LTD. YUTAKA CROWN CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP