For Cvlinder, Carbon Dioxide Pressure Regulator “FCR‐2503 Series” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

For Cvlinder, Carbon Dioxide Pressure Regulator “FCR‐2503 Series”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • อุปกรณ์ปรับแรงดันภายในฮีทเตอร์และมีมาตรวัดปริมาณการไหล ซีรีย์ FCR-2503 อุปกรณ์ปรับแรงดันภายในฮีทเตอร์และมีมาตรวัดปริมาณการไหล ซีรีย์ FCR-2503
    • แคตตาล็อก

    อุปกรณ์ซีรียส์ FCR-2503 เป็นอุปกรณ์ปรับแรงดันภายในฮีทเตอร์และมีมาตรวัดปริมาณการไหลใช้สำหรับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีรูปทรงขนาดเล็กและน้ำหนักเบาแต่เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงของซีรียส์ FCR-803K อุปกรณ์จ่ายแก๊ส มาตรวัดปริมาณการไหล และเครื่องปรับแรงดันยี่ห้อ Crown มีตั้งแต่แบบแรงดันสูงพิเศษไปยังแรงดันน้อยพิเศษและตั้งแต่แบบวัดปริมาณการไหลที่แรงและแบบเบา รองรับกับแก๊สที่หลากหลาย ได้แก่ แก๊สทางการแพทย์ แก๊สมาตรฐานใช้กับงานวิทยาศาสตร์เคมี แก๊สงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ผลิตในโรงงานของเราเอง ซึ่งได้เลือกใช้เครื่องจักร รุ่นใหม่ล่าสุด มีกระบวนการตั้งแต่แปรรูปอะไหล่ ประกอบ ตรวจสอบชิ้นงาน ไปจนการบรรจุที่เป็นกระบวนการสุดท้าย บริษัท YUTAKA ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมแก๊สแต่ละชนิด ที่ได้มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ได้แก่ เครื่องปรับแรงดัน เป็นต้น [วัสดุหลัก] ○ C3771BE ที่เป็นร่างการควบคุม ○ ADC12 ที่เป็นที่ครอบของเครื่องปรับแรงดัน ○ C3604BD ที่เป็นฐานรอง ○ PTFE ที่เป็นที่นั่ง ○ NBR ที่เป็นชีทของฐานเสริมความปลอดภัยและไดอะแฟรม ● โปรดดูรายละเอียดได้โดยดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

YUTAKA CROWN CO., LTD. YUTAKA CROWN CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP