For Cylinder Two-Stage Pressure Regulator “FR-ⅡS-OP Series” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

For Cylinder Two-Stage Pressure Regulator “FR-ⅡS-OP Series”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • อุปกรณ์ปรับแรงดันสองชั้นที่ติดกับ Gas Cylinder ซีรีย์ FR-IIS-OP อุปกรณ์ปรับแรงดันสองชั้นที่ติดกับ Gas Cylinder ซีรีย์ FR-IIS-OP
    • แคตตาล็อก

    อุปกรณ์ซีรียส์ FR-IIS-OP เป็นอุปกรณ์ปรับแรงดันสองชั้นที่ติดกับ Gas Cylinder รองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม RoHS ที่ใช้ C3604BD เป็นวัสดุหลัก อุปกรณ์จ่ายแก๊ส มาตรวัดปริมาณการไหล และเครื่องปรับแรงดันยี่ห้อ Crown มีตั้งแต่แบบแรงดันสูงพิเศษไปยังแรงดันน้อยพิเศษและตั้งแต่แบบวัดปริมาณการไหลที่แรงและแบบเบา รองรับกับแก๊สที่หลากหลาย ได้แก่ แก๊สทางการแพทย์ แก๊สมาตรฐานใช้กับงานวิทยาศาสตร์เคมี แก๊สงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ผลิตในโรงงานของเราเอง ซึ่งได้เลือกใช้เครื่องจักร รุ่นใหม่ล่าสุด มีกระบวนการตั้งแต่แปรรูปอะไหล่ ประกอบ ตรวจสอบชิ้นงาน ไปจนการบรรจุที่เป็นกระบวนการสุดท้าย บริษัท YUTAKA ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมแก๊สแต่ละชนิด ที่ได้มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ได้แก่ เครื่องปรับแรงดัน เป็นต้น [วัสดุหลัก] ○ C3604BD ที่เป็นร่างการควบคุม ○ ZDC ที่เป็นที่ครอบของเครื่องปรับแรงดัน ○ C3604BD ที่เป็นฐานรอง ○ NBR ที่เป็นชีทของฐานเสริมความปลอดภัย ไดอะแฟรม และที่นั่ง ● โปรดดูรายละเอียดได้โดยดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

YUTAKA CROWN CO., LTD. YUTAKA CROWN CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP