สารชะล้างสำหรับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก “Z CLEAN” ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สารชะล้างสำหรับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก “Z CLEAN”

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

สารชะล้างสำหรับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก “Z CLEAN”

“ใช้ปริมาณน้อย แต่โดดเด่นด้วยพลังทำความสะอาด”

จำหน่ายสารชะล้าง โดยมีวัตถุประสงค์กำจัดคาร์ไบด์ / การเปลี่ยนสีของเครื่องขึ้นรูปพลาสติก (เครื่องฉีดขึ้นรูป / เครื่อง Extruder)
รับปรึกษาการชะล้างเครื่องขึ้นรูปพลาสติก ให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับหน้างานการผลิต

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

ไม่เกิน 1 สัปดาห์

สต็อกในประเทศไทย

มี

มาตรฐานที่รองรับ

ไม่ใส่สารอันตรายควบคุมตามระเบียบ RoHS , REACH 14th SVHC , REACH Annex XVII

URL

http://www.tns-nissho.co.th/

ธุรกิจเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก  ส่วนประกอบรถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยนิชโช เทรดดิ้ง จำกัด (Thai NISSHO Trading Co., Ltd.) บริษัท ไทยนิชโช เทรดดิ้ง จำกัด (Thai NISSHO Trading Co., Ltd.)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

สารชะล้างสำหรับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก “Z CLEAN”

นำเสนอสารชะล้าง และให้บริการเกี่ยวกับการชะล้างเครื่องขึ้นรูปพลาสติก

ตัวอย่างการนำไปใช้

มีผลงานการจำหน่ายภายในประเทศไทย 40t/ปี (ปี 2015) โดยได้รับการนำไปใช้ไม่เพียงแต่บริษัทญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทในท้องถิ่นด้วย

แคตตาล็อก

Z CLEAN

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP