Jupitor Corporation【Fujita Electric Works, LTD.】DN Unit แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Jupitor Corporation【Fujita Electric Works, LTD.】DN Unit

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

Jupitor Corporation Jupitor Corporation
  • แคตตาล็อก

ลูกค้าหลัก

1. บริษัท Fujita Electric Works จำกัด (1) มิเตอร์อะนาล็อก Iwatsu Electric Co., Ltd. / Kohshin Electric Corp. / Toyo Keiki Co., Ltd. และผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าอื่นๆ (2) อุปกรณ์ Optic Sony EMCS Co., Ltd / Fuji Film Co., Ltd. / Ricoh Co., Ltd.และผู้ผลิตกล้องวงจรปิดอื่นๆ (3) ดาต้าล็อกเกอร์ บริษัทจัดส่งสินค้า / ผู้ผลิตอุปกรณ์วิทยาศาตร์และเคมี / บริษัทก่อสร้างและงานโยธา / บริษัทด้านสิ่งแวดล้อม 2. บริษัท Solicจำกัด (ผลิตประตูอัตโนมัติ) บริษัทก่อสร้าง / บริษัทรับปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (แมนชั่น, อาคาร, ร้านค้า, อาคารพาณิชย์, โรงพยาบาล, โรงงาน เป็นต้น) 3. บริษัท Fuso Electric จำกัด NHK / บริษัททางรถไฟ / บริษัทวางระบบไฟฟ้า 4. บริษัท Yamasa Tokei Keiki จำกัด บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ / บริษัทจัดส่งสินค้า

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP