Jupitor Corporation【Fujita Electric Works, LTD.】Analog panel meter “KM Series” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Jupitor Corporation【Fujita Electric Works, LTD.】Analog panel meter “KM Series”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

Jupitor Corporation Jupitor Corporation
  • แคตตาล็อก

ลูกค้าหลัก

1. บริษัท Fujita Electric Works จำกัด (1) มิเตอร์อะนาล็อก Iwatsu Electric Co., Ltd. / Kohshin Electric Corp. / Toyo Keiki Co., Ltd. และผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าอื่นๆ (2) อุปกรณ์ Optic Sony EMCS Co., Ltd / Fuji Film Co., Ltd. / Ricoh Co., Ltd.และผู้ผลิตกล้องวงจรปิดอื่นๆ (3) ดาต้าล็อกเกอร์ บริษัทจัดส่งสินค้า / ผู้ผลิตอุปกรณ์วิทยาศาตร์และเคมี / บริษัทก่อสร้างและงานโยธา / บริษัทด้านสิ่งแวดล้อม 2. บริษัท Solicจำกัด (ผลิตประตูอัตโนมัติ) บริษัทก่อสร้าง / บริษัทรับปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (แมนชั่น, อาคาร, ร้านค้า, อาคารพาณิชย์, โรงพยาบาล, โรงงาน เป็นต้น) 3. บริษัท Fuso Electric จำกัด NHK / บริษัททางรถไฟ / บริษัทวางระบบไฟฟ้า 4. บริษัท Yamasa Tokei Keiki จำกัด บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ / บริษัทจัดส่งสินค้า

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP