รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Santai Sangyo Co., Ltd.

Santai Sangyo Co., Ltd.

ใช้เทคนิคเฉพาะของงานด้านพลังงานและเคมีเพื่อช่วยมนการแก้ปัญหาทุๆท่านในเรื่องของ 「สิ่งแวดล้อม ・สุขภาพ・ความปลอดภัย」

เนื้อหาของกิจการ

○ น้ำมันเชื้อเพลิง , solvent, น้ำมันหล่อลื่น, cutting-oil, water treatment chemicals, resin raw materials

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Santai Sangyo Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของSantai Sangyo Co., Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของSantai Sangyo Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

ตั้งแต่เมื่อตั้งบริษัทSantai Sangyo Co., Ltd.มาเมื่อปี 1952 ได้ดำเนินการเรื่องถ่านหินและถ่านcoke และเมื่อหลังจากมีการพัฒนาด้านเชื้อเพลิงทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงมีการแพร่หลายขึ้นทำให้เราขยายงานเป็นบริษัทจำหน่ายเฉพาะสินค้าน้ำมัน(บริษัทต่างหาก)ครอบคลุมงานน้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมและงานเชื้อเพลิงของรถยนต์ ปัจจุบันเรากลายเป็นกิจการOIMS (organic solvent The Operations Integrity Management System)ที่อุทิศให้กับ「 สิ่งแวดล้อม ・สุขภาพ・ความปลอดภัย」ของลูกค้า ในกิจการงานในส่วนของเชื้อเพลิงงานุตสาหกรรม และ organic solventที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เป็นต้นว่า งานด้านเคมีภัฑ์น้ำมัน งานด้านน้ำ และงานพัฒนา function material ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษกิจแบบโลกาภิวัฒน์บริษัทต่างๆก็ขยายโรงงานไปต่างประเทศ และเพื่อที่จะช่วยพัฒนาโรงงานในพื้นที่ต่างๆนี้บริษัทเราก็จะพยายามจัดการด้านการนำเข้า(IMPORT) ช่วยให้ความรู้ความคิด ให้ข้อมูลทั้งด้านเทคนิคและ know how และจัดการการขนส่ง การเก็บรักษาของมีพิษและสิ่งอันตราย จัดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อการพัฒนาไปพร้อมๆกับลูกค้าทุกๆท่าน

รหัสไปรษณีย์

7300053

พื้นที่/ประเทศ

Hiroshima, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

1-3-20, Higashisendamachi, Naka-ku Hiroshima-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/06/1952

เงินลงทุน

20,000,000 JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

TEL

FAX

+81(0)82-245-2240

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Santai Sangyo Co., Ltd.

ที่อยู่

1-3-20, Higashisenda-machi, Naka-ku, Hiroshima, 730-0053

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/06/1952

เงินลงทุน

20,000,000 JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

URL

http://www.santai.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Santai Sangyo Co., Ltd. ได้

PAGE TOP