บริษัท รีเอ็นเทค จำกัด (Reentech Co., Ltd.) (181297)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท รีเอ็นเทค จำกัด (Reentech Co., Ltd.)

บริษัท รีเอ็นเทค จำกัด (Reentech Co., Ltd.)

เนื้อหาของกิจการ

REENTECH has an engineering team and qualified technical staff who have specific in-depth knowledge about products to assist clients in consultations and to support the sale and installation of specialist products.

Today REENTECH proceeds our business with the Waterproofing System, Fireproofing System to cover our clients’ requirements. We also improve our technical team to provide better service. Furthermore, we never stop to look for innovative products to improve the construction business in Thailand.

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท รีเอ็นเทค จำกัด (Reentech Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท รีเอ็นเทค จำกัด (Reentech Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10130

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

112/29 Moo 6, Suksawad Road, Bangchak, Phrapradaeng, Samutprakarn

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

2002

TEL

FAX

+66-2817-5538

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.reentech.co.th/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Reentech Co., Ltd.

ที่อยู่

112/29 Moo 6, Suksawad Road, Bangchak, Phrapradaeng, Samutprakarn

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

2002

URL

http://www.reentech.co.th/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท รีเอ็นเทค จำกัด (Reentech Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP