เครื่องRIE RIE-10NR แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องRIE RIE-10NR

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องRIE RIE-10NR เครื่องRIE RIE-10NR
    • แคตตาล็อก

    RIE-10NRเป็นเครื่องRIE(Reactive Ion Etching)ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกัด(Etching)แผ่นซิลิกอน เช่นSi、Poly-Si、SiO2、Si3N4 เป็นต้นได้อย่างแม่นยำ เครื่องRIEนี้ นอกจากมีราคาถูกแล้วยังมีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเพราะสามารถควบคุมให้ทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมดได้โดยPLC controlและยังบันทึกพารามิเตอร์กระบวนการได้

ข้อมูลบริษัท

SAMCO Inc. SAMCO Inc.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP