รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Aco Co., Ltd.

Aco Co., Ltd.

บริษัท Aco จำกัด ท้าทายสู่ความต้องการของวันพรุ่งนี้มาโดยตลอด

เนื้อหาของกิจการ

■ ผลิตและจำหน่ายเซ็นเซอร์ของเสียง และการสั่น และเครื่องวัดเสียงและการสั่นทุกชนิด

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Aco Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของAco Co., Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของAco Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท Aco Co., Ltd จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2515 เริ่มจากการผลิตไมโครโฟน และหลังจากนั้นไม่นาน ก็ประสบ
ความสำเร็จในการผลิตไมโครโฟน 1/8 นิ้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการสะสมผลงานในฐานะเป็นผู้ผลิตเครื่องวัดเสียง โดยได้มี
การวิจัยและพัฒนาซึ่งร่วมมือกับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยและบริษัท user ด้วยอาศัยผลงานนี้เป็นหลักในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายแผนกวัดการสั่นสะเทือนและได้เจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนในวงการเซ็นซอร์ ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ การจำหน่ายไปยังต่างประเทศซึ่งได้เริ่มในปีพ.ศ. 2519ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน และได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็น “ Aco Censor ” ในประเทศต่างๆเช่นอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน เกาหลีและไต้หวัน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของ Aco จะนำไปใช้เป็นเครื่องวัดสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เป็นหลัก และได้ขยายไปใช้ในส่วนงานต่างๆหลากหลาย ตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ (Device)ทุกชนิด และสิ่งก่อสร้างและการรักษาทางการแพทย์ และได้มีบทบาทสำคัญในแผนกต่างๆ จนกระทั่งควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง การคอนโทรล และการพัฒนาวิจัย
โดยเฉพาะ ในปีที่ผ่านๆมา นอกจากการขยายผลงานในอุตสาหกรรมรถยนต์จากการที่มีระบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์
รอบข้างและซอฟแวร์ที่เพียบพร้อมแล้ว ก็ยังได้มุ่งเป้าไปในเรื่องการเจริญเติบโต และพัฒนาไปด้วยกัน โดยเข้าใจความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์หนึ่งจนกระทั่งระบบทั้งหมดให้ชัดเจน
นอกจากนี้ สำหรับการสร้างคุณค่าให้กับวงการอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนให้ยิ่งขึ้น และการไคเซ็นสภาพแวดล้อม จากนี้ต่อไปบริษัทก็จะท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาอีก

รหัสไปรษณีย์

1920352

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

85-1, Otsuka, Hachioji-shi,

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

22/07/1972

เงินลงทุน

60,000,000 JPY

TEL

FAX

+81(0)426-76-5333

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://www.aco-japan.co.jp/english/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Aco Co., Ltd. ได้

PAGE TOP