รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Piskes Limited

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และแกนหมุนดูดซับความชื้น

เนื้อหาของกิจการ

จัดการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับก๊าช รองลงมาคือแกนหมุนดูดซับความชื้น เป็นต้น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Piskes Limited ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของPiskes Limited

ตารางสรุปแคตตาล็อกของPiskes Limited

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

ซื้อขาย และนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม ค้าขายระหว่างกัน 3 ประเทศ

รหัสไปรษณีย์

6650861

พื้นที่/ประเทศ

Hyogo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

1-5-13, Nakayamadera, Takarazuka-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/03/1998

เงินลงทุน

3millions JPY

จำนวนพนักงาน

น้อยกว่า 10 คน

TEL

FAX

+81(0)797-86-5403

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Piskes Limited ได้

PAGE TOP