TAIYO NPS CO., LTD. “Products Catalog” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TAIYO NPS CO., LTD. “Products Catalog”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • Heatless dryer [NPS Series] Heatless dryer [NPS Series]
  • แคตตาล็อก

  Heatless dryer [NPS Series]เป็นอุปกรณ์ที่มีแทงค์ 2 แทงค์ คือ Aและ Bเป็นแทงค์ขจัดความชื้นแบบดูดซับจากสารดูดซับ(หลักๆคืออะลูมินากัมมันต์ ) และเป็นอุปกรณ์ที่ป้อนลมแห้งคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องโดยในระหว่างที่แทงค์Aอยู่ในกระบวนการขจัดความชื้น แทงค์Bจะนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่โดยการใช้ลมแห้งที่มีอยู่ในตัว แทงค์ A และแทงค์ B จะสลับกันทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดซ้ำๆกันไปเรื่อยๆ 【ลักษณะเด่น】 [NPS-Lแบบอุณหภูมิจุดน้ำค้างต่ำ] ○ แบบอุณหภูมิจุดน้ำค้างต่ำจะต่ำกว่า D.P-70℃at1atm ○ เป็นแบบ 2 ชั้นคืออะลูมินากัมมันต์และซีโอไลต์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ทางเคมี ○ สามารถประยุกต์ใช้ในกับกระบวนการได้ สำหรับรายละเอียดขอให้สอบถามโดยตรง

 • Air dryerแบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ 「NHE Series」 Air dryerแบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ 「NHE Series」
  • แคตตาล็อก

  NHE-NS / NHE-NSDPเป็นแบบทำความร้อนและทำความเย็นในหนึ่งเดียวด้วยลมแห้งที่มีอยู่ในตัว เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เพิ่มประสิทธิภาพแบบไม่ใช่ความร้อนและมีเป้าหมายในการลด ปริมาณการไหลย้อนกลับเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่เคยมีมา NHE-DPจะทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด(สามารถทำงานตามคำสั่งได้ตามความจำเป็น) การนำกลับมาใช้ใหม่จะเป็นแบบเปิดโดยใช้ความร้อนจากอากาศทีอยู่ด้านนอกและความเย็นจากลมแห้ง และยังมีกลไกในการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนในการทำงาน อีกทั้งการป้อนอากาศจากด้านนอกที่จะนำมาใช้มีความร้อนเกินไปจะมีการจัดการอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบคือแบบใช้ตัวเป่าและแบบใช้อินเจคเตอร์ 【ลักษณะเด่น】 ○ เป็นเครื่องที่นำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่โดยการทำสารดูดซับให้ร้อน ○ เป็นแบบประหยัดพลังงานที่สามารถลดการใช้ลมแห้งในตัวเอง สำหรับรายละเอียดขอให้สอบถามโดยตรง

 • เครื่องอบแห้งแบบใช้ความร้อนที่ระบายออกมา [ECO PURGE ENP] เครื่องอบแห้งแบบใช้ความร้อนที่ระบายออกมา [ECO PURGE ENP]
  • แคตตาล็อก

  เครื่องอบแห้งแบบใช้ความร้อนที่ระบายออกมา [ECO PURGE ENP] เป็นระบบที่อากาศอัดที่นำกลับมาใช้ใหม่จะย้อนกลับมาที่ทางเข้าของแทงค์ที่ใช้ในการดูดซับแล้วนำลมแห้งกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทิ้งให้สูญเปล่า 【ลักษณะเด่น】 ○ ใช้ความร้อนที่ระบายออกมาจากคอมเพรสเซอร์ ○ ไม่มีการเพิร์จ(นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการเพิ่มแรงดัน) ○ ทำจุดน้ำค้างต่ำให้เป็นจริง สำหรับรายละเอียดขอให้สอบถามโดยตรง

ข้อมูลบริษัท

TAIYO NPS CO., LTD. TAIYO NPS CO., LTD.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP