รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TAIYO NPS CO., LTD.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

TAIYO NPS CO., LTD.

TAIYO NPSผู้ผลิตเครื่องขจัดความชื้นแบบดูดซับ

เนื้อหาของกิจการ

【สินค้าที่ผลิต】
เครื่องขจัดความชื้นทั่วไป(สินค้าของTAIYO NPS CO., LTD.)
เครื่องขจัดความชื้นระบบอากาศอัด
เครื่องขจัดความชื้นแบบไม่นำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
เครื่องขจัดความชื้นแบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
เครื่องดูดความชื้นก๊าซทุกประเภท
เครื่องรีดน้ำออกจากของเหลว
เครื่องกรองทั่วไป
เครื่องกรองอากาศ
เครื่องกรองก๊าซทุกประเภท
เครื่องกรองของเหลว
เครื่องผลิตก๊าซทุกประเภท
เครื่องวัดจุดน้ำค้าง
เครื่องบำบัดน้ำ/สารเคมีของ ORGANO(จำกัด)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TAIYO NPS CO., LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของTAIYO NPS CO., LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของTAIYO NPS CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท กลุ่มบริษัทของเราได้ออกแบบ ผลิต จำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องกำจัดความชื้นด้วยระบบอากาศอัด เครื่องผลิตและดูดซับก๊าซทุกประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเองแบบครบวงจรตั้งแต่เครื่องบำบัดน้ำและการจำหน่ายรวมทั้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในทุกๆวันเราได้แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาไปข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นและหลากหลายของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการกิจการ[น้ำและอากาศ] เราจะสร้างกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะพัฒนาสังคมหลังจากนี้ให้มีความเจริญในระดับมืออาชีพด้วยการให้บริการอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดการประหยัดพลังงานเป็นหลัก จึงขอแรงสนับสนุน คำแนะนำ และขอฝากเนื้อฝากตัวกับลูกค้าทุกๆท่านต่อไปด้วย

รหัสไปรษณีย์

5640036

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

2-25-20,Kotobuki-cho,Suita-city

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

11/1978

เงินลงทุน

30000000 JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

TEL

FAX

+81(0)6-6319-2654

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

URL

http://www.taiyo-nps.co.jp

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

TAIYO NPS CO., LTD.

ที่อยู่

2-25-20,Kotobuki-cho,Suita-city

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/11/1978

เงินลงทุน

30000000 JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

URL

http://www.taiyo-nps.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TAIYO NPS CO., LTD. ได้

PAGE TOP