TG Vibrating machine “TG-6BSV” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TG Vibrating machine “TG-6BSV”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-6BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG” เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-6BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”
  • แคตตาล็อก

  “เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”เป็นเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีสมรรถนะสูงและประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตได้ทุกอย่างด้วยเครื่องจักรตัวเดียวตั้งแต่คอนกรีตบล็อกก่อสร้าง คอนกรีตบล็อกตกแต่ง คอนกรีตบล็อกในงานโยธา คอนกรีตบล็อกปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ย่นเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเปลี่ยนแม่พิมพ์อัตโนมัติ จึงสามารถให้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงได้ นอกจากนี้ เครื่องสั่นโต๊ะงานแบบปรับได้ที่ทรงพลังได้ช่วยให้การป้อนวัสดุหรือการบีบอัดด้วยแอมพลิจูดและคลื่นการสั่นที่เหมาะสมที่สุดเป็นจริงขึ้นมาได้ ดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานที่ช่วยให้เดินเครื่องได้ตลอด24ชม.×6วันต่อสัปดาห์และการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องถือเป็นผลงานรวบยอดจากแนวคิดด้านการออกแบบของTIGERที่นำไปใช้ได้ทั่วโลก จุดเด่น ○ คุณสมบัติใช้งานได้กว้างขวางซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก → สามารถรักษาอัตราการเดินไลน์ผลิตได้ในระดับสูง ○ ติดตั้งเครื่องเสริมความทนทานตามมาตรฐาน → ในเวลาผลิตคอนกรีตบล็อกปูทาง ก็สามารถใช้เป็นแผ่นเหล็กดึงขึ้นรูปได้ด้วย ○ สามารถตั้งค่าและจดจำเงื่อนไขการขึ้นรูปโดยแยกตามชนิดได้ถึง99ชนิด ○ ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกตามมาตรฐาน → สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมการผลิต และการควบคุมโมลด์ได้ ○ นำหน้าจอสัมผัสมาใช้กับอินเตอร์เฟซของผู้ใช้งาน(User interface) → ช่วยให้ผู้ใช้งานคอนโทรลเครื่องได้สะดวกง่ายดาย รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามเข้ามา หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

 • เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-8BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG” เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-8BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”
  • แคตตาล็อก

  “เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”เป็นเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีสมรรถนะสูงและประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตได้ทุกอย่างด้วยเครื่องจักรตัวเดียวตั้งแต่คอนกรีตบล็อกก่อสร้าง คอนกรีตบล็อกตกแต่ง คอนกรีตบล็อกในงานโยธา คอนกรีตบล็อกปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ย่นเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเปลี่ยนแม่พิมพ์อัตโนมัติ จึงสามารถให้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงได้ นอกจากนี้ เครื่องสั่นโต๊ะงานแบบปรับได้ที่ทรงพลังได้ช่วยให้การป้อนวัสดุหรือการบีบอัดด้วยแอมพลิจูดและคลื่นการสั่นที่เหมาะสมที่สุดเป็นจริงขึ้นมาได้ ดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานที่ช่วยให้เดินเครื่องได้ตลอด24ชม.×6วันต่อสัปดาห์และการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องถือเป็นผลงานรวบยอดจากแนวคิดด้านการออกแบบของTIGERที่นำไปใช้ได้ทั่วโลก จุดเด่น ○ คุณสมบัติใช้งานได้กว้างขวางซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก → สามารถรักษาอัตราการเดินไลน์ผลิตได้ในระดับสูง ○ ติดตั้งเครื่องเสริมความทนทานตามมาตรฐาน → ในเวลาผลิตคอนกรีตบล็อกปูทาง ก็สามารถใช้เป็นแผ่นเหล็กดึงขึ้นรูปได้ด้วย ○ สามารถตั้งค่าและจดจำเงื่อนไขการขึ้นรูปโดยแยกตามชนิดได้ถึง99ชนิด ○ ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกตามมาตรฐาน → สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมการผลิต และการควบคุมโมลด์ได้ ○ นำหน้าจอสัมผัสมาใช้กับอินเตอร์เฟซของผู้ใช้งาน(User interface) → ช่วยให้ผู้ใช้งานคอนโทรลเครื่องได้สะดวกง่ายดาย รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามเข้ามา หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

 • เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-10BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG” เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-10BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”
  • แคตตาล็อก

  “เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”เป็นเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีสมรรถนะสูงและประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตได้ทุกอย่างด้วยเครื่องจักรตัวเดียวตั้งแต่คอนกรีตบล็อกก่อสร้าง คอนกรีตบล็อกตกแต่ง คอนกรีตบล็อกในงานโยธา คอนกรีตบล็อกปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ย่นเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเปลี่ยนแม่พิมพ์อัตโนมัติ จึงสามารถให้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงได้ นอกจากนี้ เครื่องสั่นโต๊ะงานแบบปรับได้ที่ทรงพลังได้ช่วยให้การป้อนวัสดุหรือการบีบอัดด้วยแอมพลิจูดและคลื่นการสั่นที่เหมาะสมที่สุดเป็นจริงขึ้นมาได้ ดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานที่ช่วยให้เดินเครื่องได้ตลอด24ชม.×6วันต่อสัปดาห์และการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องถือเป็นผลงานรวบยอดจากแนวคิดด้านการออกแบบของTIGERที่นำไปใช้ได้ทั่วโลก จุดเด่น ○ คุณสมบัติใช้งานได้กว้างขวางซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก → สามารถรักษาอัตราการเดินไลน์ผลิตได้ในระดับสูง ○ ติดตั้งเครื่องเสริมความทนทานตามมาตรฐาน → ในเวลาผลิตคอนกรีตบล็อกปูทาง ก็สามารถใช้เป็นแผ่นเหล็กดึงขึ้นรูปได้ด้วย ○ สามารถตั้งค่าและจดจำเงื่อนไขการขึ้นรูปโดยแยกตามชนิดได้ถึง99ชนิด ○ ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกตามมาตรฐาน → สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมการผลิต และการควบคุมโมลด์ได้ ○ นำหน้าจอสัมผัสมาใช้กับอินเตอร์เฟซของผู้ใช้งาน(User interface) → ช่วยให้ผู้ใช้งานคอนโทรลเครื่องได้สะดวกง่ายดาย รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามเข้ามา หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

 • เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-12BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG” เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-12BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”
  • แคตตาล็อก

  “เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”เป็นเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีสมรรถนะสูงและประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตได้ทุกอย่างด้วยเครื่องจักรตัวเดียวตั้งแต่คอนกรีตบล็อกก่อสร้าง คอนกรีตบล็อกตกแต่ง คอนกรีตบล็อกในงานโยธา คอนกรีตบล็อกปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ย่นเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเปลี่ยนแม่พิมพ์อัตโนมัติ จึงสามารถให้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงได้ นอกจากนี้ เครื่องสั่นโต๊ะงานแบบปรับได้ที่ทรงพลังได้ช่วยให้การป้อนวัสดุหรือการบีบอัดด้วยแอมพลิจูดและคลื่นการสั่นที่เหมาะสมที่สุดเป็นจริงขึ้นมาได้ ดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานที่ช่วยให้เดินเครื่องได้ตลอด24ชม.×6วันต่อสัปดาห์และการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องถือเป็นผลงานรวบยอดจากแนวคิดด้านการออกแบบของTIGERที่นำไปใช้ได้ทั่วโลก จุดเด่น ○ คุณสมบัติใช้งานได้กว้างขวางซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก → สามารถรักษาอัตราการเดินไลน์ผลิตได้ในระดับสูง ○ ติดตั้งเครื่องเสริมความทนทานตามมาตรฐาน → ในเวลาผลิตคอนกรีตบล็อกปูทาง ก็สามารถใช้เป็นแผ่นเหล็กดึงขึ้นรูปได้ด้วย ○ สามารถตั้งค่าและจดจำเงื่อนไขการขึ้นรูปโดยแยกตามชนิดได้ถึง99ชนิด ○ ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกตามมาตรฐาน → สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมการผลิต และการควบคุมโมลด์ได้ ○ นำหน้าจอสัมผัสมาใช้กับอินเตอร์เฟซของผู้ใช้งาน(User interface) → ช่วยให้ผู้ใช้งานคอนโทรลเครื่องได้สะดวกง่ายดาย รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามเข้ามา หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

 • เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-24BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG” เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีต“TG-24BSV เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”
  • แคตตาล็อก

  “เครื่องขึ้นรูปอเนกประสงค์ระบบสั่นโต๊ะงานรุ่นTG”เป็นเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีสมรรถนะสูงและประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตได้ทุกอย่างด้วยเครื่องจักรตัวเดียวตั้งแต่คอนกรีตบล็อกก่อสร้าง คอนกรีตบล็อกตกแต่ง คอนกรีตบล็อกในงานโยธา คอนกรีตบล็อกปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ย่นเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเปลี่ยนแม่พิมพ์อัตโนมัติ จึงสามารถให้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงได้ นอกจากนี้ เครื่องสั่นโต๊ะงานแบบปรับได้ที่ทรงพลังได้ช่วยให้การป้อนวัสดุหรือการบีบอัดด้วยแอมพลิจูดและคลื่นการสั่นที่เหมาะสมที่สุดเป็นจริงขึ้นมาได้ ดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานที่ช่วยให้เดินเครื่องได้ตลอด24ชม.×6วันต่อสัปดาห์และการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องถือเป็นผลงานรวบยอดจากแนวคิดด้านการออกแบบของTIGERที่นำไปใช้ได้ทั่วโลก จุดเด่น ○ คุณสมบัติใช้งานได้กว้างขวางซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก → สามารถรักษาอัตราการเดินไลน์ผลิตได้ในระดับสูง ○ ติดตั้งเครื่องเสริมความทนทานตามมาตรฐาน → ในเวลาผลิตคอนกรีตบล็อกปูทาง ก็สามารถใช้เป็นแผ่นเหล็กดึงขึ้นรูปได้ด้วย ○ สามารถตั้งค่าและจดจำเงื่อนไขการขึ้นรูปโดยแยกตามชนิดได้ถึง99ชนิด ○ ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกตามมาตรฐาน → สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมการผลิต และการควบคุมโมลด์ได้ ○ นำหน้าจอสัมผัสมาใช้กับอินเตอร์เฟซของผู้ใช้งาน(User interface) → ช่วยให้ผู้ใช้งานคอนโทรลเครื่องได้สะดวกง่ายดาย รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามเข้ามา หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Tiger Machine Co., Ltd. Tiger Machine Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP