รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

SV51MD

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • วาล์วแบบเข็ม SV51MD วาล์วแบบเข็ม SV51MD
    • แคตตาล็อก

    SV51MD วาล์วแบบเข็มสำหรับฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษ สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้อย่างมั่นคงและ เที่ยงตรง สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้โดยใช้หัวเข็ม GP ที่สามารถฉีดของเหลวได้ปริมาณน้อยพิเศษ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.41 – 0.10mm ได้แก่ เรซิ่นสังเคราะห์ สารยึดติด สารเหนียว สำหรับงานประกอบที่ต้องการความเที่ยงตรง ลักษณะพิเศษ สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้อย่างมั่นคงและ เที่ยงตรง ได้แก่ สาร UV สารทำละลาย น้ำมัน ● โปรดดูรายละเอียดผลิตภัฑณ์โดยดาวน์โหลดแคตาล็อกหรือสอบถามเข้ามาได้

ข้อมูลบริษัท

San-Ei Tech Ltd.  Singapore branch San-Ei Tech Ltd. Singapore branch
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP