Engineering and Production Logic Test System แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Engineering and Production Logic Test System

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • เวเฟอร์แมนนวลโพบ 『705B/MP-10A』 เวเฟอร์แมนนวลโพบ 『705B/MP-10A』
  • แคตตาล็อก

  『705B/MP-10A』 เป็นโพบแมนนวล ใช้สำหรับวิเคราะห์ และด้วยแอร์แบร์ริ่งสเตสสามารถควบคุมตำแหน่งคลิ๊กได้กว้าง โดยใช้มือเดียว สามารถสั่งทำให้ตรงความต้องการในการวัดและสภาพแวดล้อมในการวัดของลูกค้า เช่น ติดตั้งเลเซอร์คัตเตอร์หรือฮอตชัค(+40℃~+300℃) และสามารถใช้ได้หลากหลายในการทดลองเครื่องมือใหม่ล่าสุด เช่น พาวเวอร์ดีไวซ์ หรือ MEMS 【จุดเด่น】 ■ Model 705B ที่ติดตั้งชัคท๊อปที่รองรับขนาด6นิ้ว ■ MModel MP-10Aที่ติดตั้งชัคท๊อปที่รองรับขนาด8นิ้ว ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • เวเฟอร์แมนนวลโพบสำหรับวัดกระแสไฟเล็กน้อย 『706f/708fT』 เวเฟอร์แมนนวลโพบสำหรับวัดกระแสไฟเล็กน้อย 『706f/708fT』
  • แคตตาล็อก

  『706f/708fT』เวเฟอร์แมนนวลโพบสำหรับวัดกระแสไฟเล็กน้อย เป็นหัวโพบที่ใช้สำหรับประเมิน, วิเคราะห์ขอบเขตกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยที่ออกแบบมากะทัดรัด โมเดล 708fTสามารถวัดกระแสไฟเล็กน้อยโดยรองรับเวเฟอร์8นิ้ว และออกแบบกะทัดรัดขนาดเดสท๊อป และสามารถติดตั้งเทอร์โม (-50℃~+200℃)ได้ 【จุดเด่น】 ■ Model 706fติดตั้งชัคท๊อปปกติ6นิ้ว (รองรับเฉพาะสเปคc RT) ■ โมเดล 708fTสามารถติดตั้งเทอร์โมชัคท๊อป 8 นิ้วได้ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • เวเฟอร์แมนนวลโพบ『705A-WG』 เวเฟอร์แมนนวลโพบ『705A-WG』
  • แคตตาล็อก

  『705A-WG』เป็นเวเฟอร์แมนนวลใช้สำหรับวิจัยพัฒนาที่รองรับบอร์ด ด้วยแอร์แบร์ริ่งสเตจ จึงสามารถควบคุมตำแหน่งคลิ๊กได้กว้าง โดยใช้มือเดียว สามารถสั่งทำให้ตรงความต้องการในการวัดและสภาพแวดล้อมในการวัดของลูกค้า เช่น ติดตั้งเลเซอร์คัตเตอร์หรือฮอตชัค(+40℃~+300℃) และสามารถใช้ได้หลากหลายในการทดลองเครื่องมือใหม่ล่าสุด เช่น พาวเวอร์ดีไวซ์ หรือ MEMS และสามารถใช้ได้หลากหลายในการทดลองเครื่องมือใหม่ล่าสุด เช่น พาวเวอร์ดีไวซ์ หรือ MEMS 【จุดเด่น】 ■ ติดตั้งสเตจทรงเหลี่ยม เวเฟอร์ขนาดใหญ่สุดที่500×400mm สามารถวัดบอร์ดได้ ■ ด้วยการใช้โต๊ะสไลด์ จึงรองรับพื้นที่โพบตั้งแต่เวเฟอร์จนถึงบอร์ด ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • โพบกึ่งอัตโนมัติสำหรับวัดกระแสไฟเล็กน้อย『AP-80』 โพบกึ่งอัตโนมัติสำหรับวัดกระแสไฟเล็กน้อย『AP-80』
  • แคตตาล็อก

  『AP-80』เป็นโพบกึ่งอัตโนมัติที่สามารถวัดกระแสไฟเล็กน้อย ที่รองรับเวเฟอร์8นิ้ว รองรับกับการวัดพาวเวอร์ดีไวซ์ เช่น Power MOSFET、IGBT และสามารถติดตั้งเทอร์โม นอกจากนี้ยัง ติดตั้งอินเตอร์เฟส GPIBพื้นฐาน และสามารถวัดอัตโนมัติ ได้จากการควบคุมภายนอก รองรับพื้นฐานซอฟแวร์และระบบของผู้ผลิตอุปกรณ์วัดที่สำคัญ 【จุดเด่น】 ■ ควบคุมระบบแมนนวลได้ง่าย โดยจอยสติ๊ก(โมเดลคลื่อนที่6ชนิด)และการควบคุมอัตโนมัติภายนอกด้วย GP-IB อินเตอร์เฟส ■ ด้วยโครงสร้างที่ใช้เทคโนโลยีศักดิ์ไฟฟ้าการ์ด จึงสนับสนุนสภาพแวดล้อมการวัดกระแสไฟฟ้าเล็กน้อย ระดับ fA ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • โพบอัตโนมัติสำหรับวัดกระแสไฟเล็กน้อย『SP-8000』 โพบอัตโนมัติสำหรับวัดกระแสไฟเล็กน้อย『SP-8000』
  • แคตตาล็อก

  『SP-8000』 เป็นโพบอัตโนมัติที่สามารถวัดกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยที่รองรับwafer 8 นิ้ว สามารถติดตั้งเทอร์โมชัค(-50℃~+200℃)และรองรับพาวเวอร์ดีไวซ์ เช่น Power MOSFET、IGBT นอกจากนี้ยัง ติดตั้งอินเตอร์เฟส GPIBพื้นฐาน และสามารถวัดอัตโนมัติ ได้จากการควบคุมภายนอก 【จุดเด่น】 ■ สามารถบังคับแบบแมนนวลได้ง่าย ■ ด้วยโครงสร้างที่ใช้เทคโนโลยีศักดิ์ไฟฟ้าการ์ด จึงสนับสนุนสภาพแวดล้อมการวัดกระแสไฟฟ้าเล็กน้อย ระดับ fA ■ สนับสนุนสภาพแวดล้อมการวัดกระแสไฟฟ้าเล็กน้อย ระดับ fAด้วยขอบเขตอุณหภูมิ-50~+200℃ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • ฮีทชัค『AT-200』เทอร์โมชัค『AT-300』 ฮีทชัค『AT-200』เทอร์โมชัค『AT-300』
  • แคตตาล็อก

  『Model AT-200』 สามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมอุณหภูมิภายในขอบเขตอุณหภูมิสูงสุด40℃~300℃ โดยการประกอบรวมกับฮอตชัค และ ด้วยการประกอบกันของโพบหรือเครื่องวัด จะเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิที่สามารถวัดลักษณะพิเศษของการพึ่งพาอาศัยอุณหภูมิ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด, วงจรการสะสมของเซมิคอนดักเตอร์ 『Model AT-300』สามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมอุณหภูมิภายในขอบเขตอุณหภูมิสูงสุด-50℃~200℃โดยการประกอบรวมกับเทอร์โมชัค และ ด้วยการประกอบกันของโพบหรือเครื่องวัด จะเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิที่สามารถวัดลักษณะพิเศษของการพึ่งพาอาศัยอุณหภูมิ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด, วงจรการสะสมของเซมิคอนดักเตอร์ 【จุดเด่น】 ■ ขอบเขตการตั้งค่าอุณหภูมิ ・ AT-200:+40℃~+200℃(+300℃) ・ AT-300:-50℃~+200℃ ■ ควบคุมความเที่ยงตรงและความเร็วสูงโดยการใช้เทอร์โมโมดูล(องค์ประกอบ เพลเทียร์) ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • ไมโครมานิพูเลเตอร์『204CL・204CR/203 อื่นๆ』 ไมโครมานิพูเลเตอร์『204CL・204CR/203 อื่นๆ』
  • แคตตาล็อก

  Model 204CL・204CR ไมโครมานิพูเลเตอร์เคลื่อนที่เส้นตรงแนวแกนX,Y,Z และปรับตำแหน่งได้แน่นอน Model 203ไมโครมานิพูเลเตอร์ สามารถโพบ ในรูปแบบไมครอนด้วยความละเอียดสูง Model 203-SP80 ไมโครมานิพูเลเตอร์ สามารถโพบความละเอียดสูงโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการป้องกัน 【รายการสินค้า】 ■ Model 204CL・204CR ■ Model 203 ■ Model 203-SP80 ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • หัวโพบ 『โพบแกนร่วม・โพบความละเอียด』 หัวโพบ 『โพบแกนร่วม・โพบความละเอียด』
  • แคตตาล็อก

  MJCเติบโตพัฒนาในฐานะเป็นเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ และสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการวัดตรวจสอบที่ความน่าเชื่อถือสูงไม่เปลี่ยนแปลง และคอนแทคได้อย่างแน่นอนในเวลาไหนก็ได้ ในFPD ดีไวซ์หรือเซมิคอนดักเตอร์ ดีไวซ์ที่พัฒนาอยู่ตลอด 【จุดเด่น】 ■ มีหลากหลายชนิดตามขนาด,รูปทรง,คุณสมบัติต่างๆ โดยคำนึงเรื่องลักษณะพิเศษด้านไฟฟ้า ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • อาร์ม『L อาร์ม』 อาร์ม『L อาร์ม』
  • แคตตาล็อก

  อาร์ม『L อาร์ม』มีหลากหลายชนิด เช่น แบบนำไฟฟ้า, แบบฉนวนไฟฟ้า, แบบsuspension MJCเติบโตพัฒนาในฐานะเป็นเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ และสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการวัดตรวจสอบที่ความน่าเชื่อถือสูงไม่เปลี่ยนแปลง และคอนแทคได้อย่างแน่นอนในเวลาไหนก็ได้ ในFPD Deviceหรือsemiconductor deviceที่พัฒนาอยู่ตลอด 【จุดเด่น】 ■ มีหลากหลายชนิด เช่น แบบนำไฟฟ้า, แบบฉนวนไฟฟ้า, แบบsuspension ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • วัสดุสายไฟ 『เคเบิ้ล』 วัสดุสายไฟ 『เคเบิ้ล』
  • แคตตาล็อก

  『เคเบิ้ล』มีหลากหลายชนิด เช่น สำหรับวัดกระแสไฟฟ้าเล็กน้อย, สำหรับขั้วไฟฟ้าชัค MJCเติบโตพัฒนาในฐานะเป็นเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ และสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการวัดตรวจสอบที่ความน่าเชื่อถือสูงไม่เปลี่ยนแปลง และคอนแทคได้อย่างแน่นอนในเวลาไหนก็ได้ ในFPD ดีไวซ์หรือเซมิคอนดักเตอร์ ดีไวซ์ที่พัฒนาอยู่ตลอด 【จุดเด่น】 ■ มีหลากหลายชนิด เช่น สำหรับวัดกระแสไฟฟ้าเล็กน้อย, สำหรับขั้วไฟฟ้าชัค ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

ข้อมูลบริษัท

Micronics Japan Co., Ltd. Micronics Japan Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP